news image
Për të dytin vit me radhë AZGJ-ja mban trajnimin e administratorëve publik

Agjencia e Zbatimit të Gjuhës nga dita e hënë do të fillojë me trajnimin e rreth 80 përkthyesve dhe lektorëve të institucioneve të ndryshme të administratës. Drejtori i Agjencisë, Ylber Sela dhe koordinatorja e këtij trajnimi Shpresa Zeqiri Ibrahimi pritën kandidatët për t’u njohur nga afër me ta dhe me rrjedhën e këtij trajnimi. Me këtë rast drejtori Sela theksoi nevojën e rregullshmërisë në ndjekjen e këtij trajnimi, duke pasur parasysh problemet e shpeshta që hasin në dokumentet e ndryshme gjatë përdorimit të gjuhëve, veçanërisht të terminologjisë, prej nga lind edhe nevoja për harmonizim të saj me gjuhën që përdoret në administratë. Qëllimi i këtij trajnimi, tha Sela, është përshtatur sipas nevojave të përkthyesve dhe të lektorëve të të gjithë institucioneve, të organeve të administratës, së pari të ministrive, të ndërmarrjeve publike dhe të gjykatave, për çka janë angazhuar profesorët më të shquar nga Maqedonia е Veriut, Kosova dhe Shqipëria. Shpresa Zeqiri Ibrahimi, koordinatorja e këtij trajnimi, kumtoi se trajnimet do të mbahen në 6 grupe me nga 15 kandidatë, ku do të trajtohen tema të ndryshme nga fusha e përkthimit, si një ndihmesë praktike në zbatimin e Ligjit të Përdorimit të Gjuhëve, në ruajtjen, promovimin dhe mbrojtjen e gjuhëve zyrtare dhe statusin e tyre të barabartë në RMV. Drejtori Sela kërkoi nga të gjithë pjesëmarrësit, kurdo që hasin në vështirësi të ndryshme, t’i drejtohen AZGJ-së për këshilla të cilat do t’u ndihmojnë për të tejkaluar çdo vështirësi të tyre. Shkup, 10.3.2022  

Mar 16, 2022
news image
Fjalë përshëndetëse e drejtorit të AZGJ-së, Ylber Sela në promovimin e librit “Propozime për drejtshkrimin " të autorit Rami Memushaj

Të nderuar miq! Sot kam nderin dhe kënaqësinë t’ju përshëndes në këtë përvjetor shumë të rëndësishëm për të gjithë shqiptarët kudo që jetojnë e veprojnë, kudo që marrin frymë e mendojnë shqip, përvjetor ky që lidhet me një periudhë të rëndësishme të zhvillimit dhe emancipimit tonë kulturor e kombëtar, pra me 50 vjetorin e Kongresit të Drejtshkrimit, që sot fillon të shënohet me këtë aktivitet i cili ka të bëjë me promovimin e librit “Propozime për drejtshkrimin” të autorit dhe bashkëpunëtorit tonë, Rami Memushaj. Në të vërtetë, ky vit me të drejtë është shpallur si Vit i Drejtshkrimit, për arsye se do të shënohet në mënyrë institucionale me një varg aktivitetesh të ndryshme kulturore e shkencore. Pa dyshim, Agjencia e Zbatimit të Gjuhës e RMV-së është zotuar se do të jetë pjesë dhe partner i këtyre aktiviteteve për të dhënë ndihmesën e saj, aq më tepër për arsye se veprimtaria e saj është kryekëput gjuha shqipe dhe zbatimi i saj zyrtar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në pajtim me përcaktimet e Ligjit të Përdorimit të Gjuhëve. Kjo nënkupton faktin se detyrë dhe imperativ i kësaj agjencie është zbatimi i normës standarde, përkatësisht i drejtshkrimit të saj, duke e bërë çdo ditë gjatë përkthimit dhe lekturimit të akteve, dokumenteve e shkresave të shumta zyrtare. Prandaj, edhe ky libër i Rami Memushajt që vjen në 50 vjetorin e Kongresit të Drejtshkrimit është plotësisht në përputhje me punën dhe vokacionin tonë. Në këtë kuptim, ne e ndjejmë këtë si pjesë tonën, duke e konsideruar si një arritje historike e kombëtare, si kujtesë dhe si dëshmi, por edhe si vizion e angazhim i vazhdueshëm. Në këtë kontekst është e rëndësishme të theksojmë faktin se me anë të drejtshkrimit, ne ndihemi më të bashkuar e më të konsoliduar në aspektin kulturor, arsimor, gjuhësor e kombëtar. Duke folur e shkruar sipas standardit të kësaj gjuhe, ne realisht flasim me një zë të përbashkët, komunikojmë në mënyrë shumë qytetëruese dhe moderne. Pa e zgjatur më shumë, uroj që ky libër të mbetet si një testament gjuhësor për të gjithë shqiptarët, veçanërisht për ne që merremi me zbatimin zyrtar të gjuhës shqipe, si dhe për të gjitha institucionet arsimore, kulturore e shkencore. Ju faleminderit! Shkup, 7 mars 2022  

Mar 8, 2022
news image
Vizitë punë Agjencisë së Ushqimit dhe të Veterinarisë

Pas vizitës së Agjencisë së Ushqimit dhe të Veterinarisë në muajin tetor 2019, sot u realizua vizitë e re nga ana e drejtorit të AZGj-së, Ylber Sela në kuadër të së cilës kishte takim pune me drejtorin e Agjencisë së Ushqimit dhe të Veterinarisë, z. Nikollçe Babovskin. Në takim drejtori Sela theksoi se është vërejtur ndërprerje në zbatimin e detyrimeve të Ligjit të Përdorimit të Gjuhëve në punën e Agjencisë së Ushqimit dhe të Veterinarisë, se përveç tabelës dhe vulës, të cilat janë ndërruar, mbeten edhe aktivitete të tjera të cilat duhet të bëhen me qëllim harmonizimin me detyrimet ligjore. Drejtori Sela e përshëndeti gatishmërinë për bashkëpunim të drejtorit Babovski dhe e informoi atë se AZGj-ja është e hapur për bashkëpunim me AUV-në në aspektin e ndihmës profesionale për zbatimin e Ligjit të Përdorimit të Gjuhëve, si përkthimin dhe lekturimin e akteve të përgjithshme dhe formularëve, të cilat dalin nga puna vijuese e Agjencisë së Ushqimit dhe e Veterinarisë. Drejtori Babovski theksoi se në institucionin të cilin e udhëheq, mungojnë burime njerëzore për përkthim të dokumenteve zyrtare nga gjuha maqedonase në atë shqipe dhe anasjelltas dhe në këtë drejtim kërkon ndihmë nga AZGj-ja, gjithashtu e falënderoi për qasjen pozitive dhe gatishmërinë për bashkëpunim ndërmjet dy institucioneve. Shkup, 8.3.2022  

Mar 8, 2022
Informacion kontakti
  • rr., “Filipi i Dytë i Maqedonisë” nr. 11, kati i 3-të
    Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

  • Phone number
    02 312 1731
  • Email
    info@apj.gov.mk