news image
Fjalë rasti e drejtorit të AZGJ-së, Ylber Sela në shënimin e 10 qershorit, Ditës së Lidhjes së Prizrenit

Të dashur miq!Sot, kur po e shënojmë Ditën e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, e cila u themelua më 1878, pra para 144 vjetësh, gjithsesi kemi një arsye të fuqishme për ta përkujtuar njërën nga motot kryesore të saj: “Pa gjuhë nuk ka komb”, moto kjo e cila edhe në këto rrethana na kthen tek esenca dhe semantika e saj. Nga ky këndvështrim ndoshta mund të duket pak romantike, por realisht kjo paraqet thelbin dhe vizionin kryesor të shqiptarëve në këtë periudhë të ndryshimeve historike.Pra, duhet ta përsërisim vazhdimisht se pa këtë gjuhë nuk ka asnjë perspektivë dhe as që mund ta paramendojmë ekzistencën tonë kombëtare. Siç e dimë, gjuha shqipe u kultivua nga rilindësit tanë dhe u ngrit në piedestalin më të lartë, prandaj këtë patjetër duhet ta bëjmë edhe sot pa asnjë ngurrim e pa asnjë dilemë.Duke qenë në krye të Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës, mua më bie barra e përgjegjësisë që testamentin kombëtar të paraardhësve tanë për gjuhën shqipe ta bëj realitet edhe në këto hapësira ku jetojmë dhe veprojmë. Kjo nënkupton faktin se gjuhën shqipe duhet ta futim në përdorim zyrtar në institucionet shtetërore të Republikës së Maqedonisë së Veriut në përputhje me Ligjin e Përdorimit të Gjuhëve, së pari duke i ndihmuar institucionet që ta zbatojnë atë me përpikëri, por nga ana tjetër edhe duke zhvilluar aktivitete që kanë të bëjnë me ruajtjen, kultivimin, afirmimin dhe trajtimin ligjor të saj. Natyrisht, pjesëmarrja jonë e drejtpërdrejtë në këto aktivitete kulturore e shkencore, por edhe bashkëpunimi me institucionet e tjera anekënd hapësirës shqiptare dhe më gjerë, aq më tepër na bën krenarë që jemi kontribues të denjë për gjuhën shqipe.Me këtë rast, unë jam i prirur që në suaza të Lidhjes së Prizrenit ta shohim edhe veten tonë si një institucion që ka lindur si rezultat i vizionit të saj për gjuhën shqipe. Prandaj konsideroj se ne jemi trashëgimia dhe vazhdimësia historike dhe aktuale, jemi bartësit e frymës dhe të ideve të saj. Me anë të gjuhës shqipe ne do të vazhdojmë të ndihemi dhe ta quajmë veten shqiptarë deri në frymën e fundit. Në fakt, kjo është një arritje e madhe qytetëruese, kulturore dhe kombëtare për të cilën duhet të mburremi brez pas brezi. Dhe si e tillë kjo i bën krenarë shqiptarët, pa i dëmtuar të tjerët në asnjë mënyrë.Në fund, dëshiroj të theksoj se Agjencia e Zbatimit të Gjuhës e RMV-së do të mbetet besnike në këtë ecuri të pandalshme, gjithmonë duke menduar, folur e shkruar shqip. Ne çdo ditë japim mesazhin tonë: Jemi shqiptarë, prandaj duhet të flasim shqip kudo që të jemi, ndaj edhe në nivelet shtetërore. Në këtë mënyrë e përmbushim amanetin historik të Lidhjes së Prizrenit duke mbetur përjetësisht shqiptarë.Ju falemnderit![gallery size="publisher-lg" bgs_gallery_type="slider" bgs_gallery_image_size="full" ids="8748,8751,8754"]

Jun 10, 2022
news image
Fjalë rasti e drejtorit Ylber Sela në përurimin e librit “Arbëreshët midis realitetit dhe mitit” të Fatmir Toçit

Të nderuar miq! Duke marrë pjesë në këtë aktivitet promovues, në radhë të parë dua të theksoj se është një sfidë e veçantë dhe e përhershme të futesh në botën e arbëreshëve të Italisë, aq më tepër nëse këtë e bën në mënyrë hulumtuese për të nxjerrë në dritë realitetin e dhimbshëm të kësaj mërgate të moçme, e cila njëkohësisht mbeti edhe si krenari e veçantë kombëtare e shqiptarëve. Gjithsesi, në këtë rast duhet të themi troç se pa arbëreshët ne nuk do të ishim këta që jemi sot; popull me gjuhë, me histori, me kulturë, me tradita etj. Pa dyshim, libri “Arbëreshët midis realitetit dhe mitit” i autorit Fatmir Toçi na çon ose na e kujton se mërgata arbëreshe është zemra e shqiptarëve. Aty është shpërngulja dhe vuajtja, historia dhe qëndresa, identiteti dhe natyralizimi, ekzistenca dhe vizioni. Autori në fjalë shpalos realitetin e saj duke na ballafaquar me fenomenin arbëresh i cili ia doli të mbijetojë deri në ditët e sotme pa u zhdukur as në rrethanat globale. Faktet historike dhe të dhënat e shumta që i sjell në këtë libër, nxjerrin në sipërfaqe atë që e kishim humbur gjatë historisë, pra atdheun i cili mbeti në duart e pushtuesve. Megjithatë, nga ana tjetër mund të kuptohet se arbëreshët krijuan atdheun virtual duke e bartur atë brez pas brezi në kujtesën e tyre kolektive, duke e ruajtur dhe duke e kultivuar gjuhën e lashtë, si dhe duke e ndërtuar vizionin për rikrijimin e atdheut real. Duke e lexuar këtë libër shumë të rëndësishëm historiko-kulturor, sigurisht ne kthehemi në thelbin e historisë dhe të realitetit tonë duke reflektuar më thellë për atë që kemi qenë, për atë që jemi dhe për atë që do të jemi. Mbi të gjitha, e arrijmë ta freskojmë kujtesën tonë kolektive e kombëtare, arrijmë të frymëzohemi për ta ruajtur edhe më tej qenien dhe identitetin tonë, veçanërisht gjuhën shqipe e cila po rrezikohet nga trysnia globale. Arbëreshet që i shpalos Fatmir Toçi në të gjitha dimensionet historike, kulturore, politike, shoqërore, ekzistenciale etj., na bëjnë të mendojmë dhe të bindemi se çdo vështirësi mund të tejkalohet dhe përsëri të mbetemi shqiptarë kudo që të jemi. Kjo do të thotë se proceset integruese që janë duke ndodhur, nuk nënkuptojnë edhe zhdukjen e asimilimin, por konkurrencën dhe komunikimin e barabartë midis popujve në kontinentin tonë. Duke qenë në krye të një institucioni që kujdeset për gjuhën shqipe, siç është Agjencia e Zbatimit të Gjuhës, aq më tepër ndihem i detyruar që të angazhohem në këtë aspekt. Prandaj, mund të them se libri i Fatmir Toçit është ftesë për të gjithë ne, që ta mbrojmë qenien tonë, sidomos ta ruajmë gjuhën shqipe e cila është testament i përjetshëm. Faleminderit për vëmendjen! Shkup, 6.5.2022   

May 12, 2022
news image
Fjalimi i autorit, Llazo Matovski me rastin e promovimit të botimit shkencor

“Aspektet juridike të përdorimit të gjuhëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut”Të nderuara zonja dhe zotërinj,të nderuar anëtarë të komunitetit akademik,të nderuar pjesëmarrës të institucioneve, medie,të nderuar të pranishëm,Jam i nderuar dhe veçanërisht i kënaqur që pranuat ftesën për të marrë pjesë në promovimin e sotëm të librit “Aspektet juridike të përdorimit të gjuhëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut”.Pa mos e zgjatur shumë, do të doja të ndërlidhesha me prononcimin e bashkautorit të këtij libri prof. dr. Ylber Sela.Jo rastësisht është zgjedhur dita e sotme – Dita e gjyqësorit për promovimin e këtij punimi, duke pasur parasysh se e shqyrton tematikën e përdorimit të gjuhëve në procedurat para organeve gjyqësore.Motivi themelor dhe pikënisja e përpilimit të një punimi të këtillë ishte gjendja aktuale e lidhur me zbatimin e gjuhëve në sistemin legjislativ dhe ndjenja e nevojës që të ndërmerren aktivitete, përkatësisht të riafirmohet interesi i zbatimit të rregullave pozitive ligjore, të cilat e rregullojnë përdorimin e gjuhëve në këtë fushë të rëndësishme shoqërore.Ky punim u referohet aspekteve materiale dhe proceduralo-juridike të përdorimit të gjuhëve në sistemin juridik në Republikën e Maqedonisë së Veriut, me theks të veçantë në rregullimin e tyre ligjor dhe përdorimin në organet gjyqësore, me theks edhe të akteve më të rëndësishme ndërkombëtare, që i referohen përdorimit të gjuhëve dhe të drejtës së mosdiskriminimit gjuhësor.Zbatimi i gjuhëve në sektorin gjyqësor për shkak të realizimit të angazhimeve për pasjen e papengueshme dhe faktik të lirive dhe të drejtave të garantuara të qytetarit si palë është proces i plotësuar me vështirësi dhe sfida të natyrës objektive dhe subjektive, si dhe mungesë e burimeve të natyrës materialo-teknike dhe kadrovike.Sistemi gjyqësor padyshim që paraqet një nga shtyllat themelore të sistemit institucional dhe vendosjen e sistemit efikas funksional, që mëton drejt realizimit të funksionit të tij të drejtësisë efektive, cilësore dhe të barabartë dhe është postulat i rëndësishëm i parimit të sundimit të së drejtës në bashkësinë shoqërore të bazuar në respektimin e vlerave qytetëruese bashkëkohore.Sigurisht, këtë libër e shoh si nxitje e veprimit institucional më gjithëpërfshirës të të gjithë aktorëve të përfshirë, me qëllim për të krijuar kushte të zbatimit real dhe praktik të Ligjit të Përdorimit të Gjuhëve në sistemin gjyqësor.Në fund, më lejoni që ta falënderoj bashkautorin prof. dr. Ylber Sela, për bashkëpunimin konstruktiv në procesin e përpilimit të librit, recensuesve prof. dr. Jeton Shasivari dhe prof. dr. Afet Mamuti, për vëzhgimin kritik të punimit, kolegëve të Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës, të cilët dhanë kontributin e tyre të rëndësishëm në përgatitjen e këtij libri, bashkëpunëtores Daniella Jaqimovska, lektorëve dr. Liljana Pandeva, Ahmet Selmani dhe Nebi Bilalli, si dhe kolegët që ndihmuan në përpilimin e librit: Elham Hajrullahu, Rihan Ismaili, Behar Rushit, Suhejb Mustafa, Elif Musai, Sali Etemi, Kushtrim Saiti dhe Dardan Emini.Shpresoj që ky libër do ta gjejë rrugën e vet deri te lexuesi dhe të ketë jehonë pozitive te lexuesit.Ju faleminderit!

Apr 1, 2022
news image
Fjalimi i drejtorit të AZGJ-së, Ylber Sela me rastin e promovimit të botimit shkencor

“Aspektet ligjore të përdorimit të gjuhëve nëRepublikën e Maqedonisë së Veriut"Të nderuara zonja dhe zotërinj,të nderuar anëtarë të komunitetit akademik, të nderuar kolegë,të nderuar përfaqësues të institucioneve, medieve,të nderuar të pranishëm,Kam nderin që së bashku me ju kemi mundësinë ta promovojmë punimin shkencor me titullin punues “Aspektet juridike të përdorimit të gjuhëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut”.Promovimi i këtij punimi përkon me shënimin e Ditës së Gjyqësorit, duke pasur parasysh se temë kryesore e punimit është sistemi gjyqësor dhe përdorimi i gjuhëve në proceset para institucioneve gjyqësore.Të udhëhequr nga mendimi për t'u shqyrtuar aspektet ligjore të përdorimit të gjuhëve në një fushë sociale më specifike, siç është gjyqësori, në periudhën e kaluar jemi përpjekur t'i trajtojmë situatat në lidhje me përdorimin e gjuhëve në sistemin e gjyqësorit si një nga shtyllat më të rëndësishme mbi të cilat bazohet çdo bashkësi shoqërore.Mbrojtja e të drejtave të qytetarëve të garantuara me kushtetutë dhe me ligj, përfshirë të drejtën e përdorimit të gjuhës së tyre në procedurat para institucioneve gjyqësore, është jo vetëm e drejtë, por edhe nevojë për realizimin real të tyre të çdo qytetari që ka nevojë, pavarësisht nëse qytetari është palë apo mund të paraqitet në ndonjë cilësi tjetër në ndonjë procedurë të caktuar.Jemi të vetëdijshëm se ekzistojnë një sërë sfidash me të cilat përballet sistemi i gjyqësorit, fushë në të cilën diskutohet vazhdimisht nevoja për reforma të nevojshme që duhet t'i përmirësojnë dhe avancojnë situatat.Le të jetë ky punim motiv për ndërmarrjen e aktiviteteve dhe sigurimin e kushteve të nevojshme për realizimin e njërës prej sfidave të tilla, e që është Ligji i Përdorimit të Gjuhëve në sistemin gjyqësor.Në fund, dëshiroj ta falënderoj bashkautorin mr. Lazo Mateskin për përkushtimin dhe bashkëpunimin në procesin e përgatitjes së punimit, recensentët prof. dr. Jeton Shasivarin dhe prof. dr. Afet Mamutin për kontributin dhe recensionin e tyre, si dhe ekipin e Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës së RMV-së, të cilët ndihmuan që ky punim të dalë në dritë.Shpresoj që punimi do të ketë jehonë pozitive te lexuesit.Ju faleminderit për vëmendjen!

Apr 1, 2022
news image
Fjalë përshëndetëse e drejtorit të AZGJ-së, Ylber Sela në promovimin e librit “Propozime për drejtshkrimin " të autorit Rami Memushaj

Të nderuar miq! Sot kam nderin dhe kënaqësinë t’ju përshëndes në këtë përvjetor shumë të rëndësishëm për të gjithë shqiptarët kudo që jetojnë e veprojnë, kudo që marrin frymë e mendojnë shqip, përvjetor ky që lidhet me një periudhë të rëndësishme të zhvillimit dhe emancipimit tonë kulturor e kombëtar, pra me 50 vjetorin e Kongresit të Drejtshkrimit, që sot fillon të shënohet me këtë aktivitet i cili ka të bëjë me promovimin e librit “Propozime për drejtshkrimin” të autorit dhe bashkëpunëtorit tonë, Rami Memushaj. Në të vërtetë, ky vit me të drejtë është shpallur si Vit i Drejtshkrimit, për arsye se do të shënohet në mënyrë institucionale me një varg aktivitetesh të ndryshme kulturore e shkencore. Pa dyshim, Agjencia e Zbatimit të Gjuhës e RMV-së është zotuar se do të jetë pjesë dhe partner i këtyre aktiviteteve për të dhënë ndihmesën e saj, aq më tepër për arsye se veprimtaria e saj është kryekëput gjuha shqipe dhe zbatimi i saj zyrtar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në pajtim me përcaktimet e Ligjit të Përdorimit të Gjuhëve. Kjo nënkupton faktin se detyrë dhe imperativ i kësaj agjencie është zbatimi i normës standarde, përkatësisht i drejtshkrimit të saj, duke e bërë çdo ditë gjatë përkthimit dhe lekturimit të akteve, dokumenteve e shkresave të shumta zyrtare. Prandaj, edhe ky libër i Rami Memushajt që vjen në 50 vjetorin e Kongresit të Drejtshkrimit është plotësisht në përputhje me punën dhe vokacionin tonë. Në këtë kuptim, ne e ndjejmë këtë si pjesë tonën, duke e konsideruar si një arritje historike e kombëtare, si kujtesë dhe si dëshmi, por edhe si vizion e angazhim i vazhdueshëm. Në këtë kontekst është e rëndësishme të theksojmë faktin se me anë të drejtshkrimit, ne ndihemi më të bashkuar e më të konsoliduar në aspektin kulturor, arsimor, gjuhësor e kombëtar. Duke folur e shkruar sipas standardit të kësaj gjuhe, ne realisht flasim me një zë të përbashkët, komunikojmë në mënyrë shumë qytetëruese dhe moderne. Pa e zgjatur më shumë, uroj që ky libër të mbetet si një testament gjuhësor për të gjithë shqiptarët, veçanërisht për ne që merremi me zbatimin zyrtar të gjuhës shqipe, si dhe për të gjitha institucionet arsimore, kulturore e shkencore. Ju faleminderit! Shkup, 7 mars 2022  

Mar 8, 2022
news image
Tryezë e Rrumbullakët

Të nderuar të pranishëm,Është nder dhe kënaqësi e madhe që e pranuat ftesën për të qenë pjesë e tryezës së sotme, e cila mbahet në kuadër të shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Gjuhës Amtare.Ashtu si vitin e kaluar edhe këtë vit sërish e shënojmë këtë ditë të rëndësishme, 21 shkurtin, e cila është shpallur nga UNESCO-ja si Dita Ndërkombëtare e Gjuhës Amtare.Gjuha është aftësi e lindur biologjike, por mësimi i saj është proces i përjetshëm. Është burim i pashtershëm që rrjedh dhe që duhet të kultivohet, të përmirësohet dhe të kujdesemi për pastërtinë e saj. Gjuha amtare jo vetëm simbolizon veçantinë e një populli, e një kulture, një historie, por shërben edhe për bashkimin e njerëzve dhe lidhjen kulturore të brezave që i ndërtojnë vlerat civilizuese në shoqëri.Republika e Maqedonisë së Veriut, si hapësirë në të cilën ndërthuren shumë gjuhë, kultura dhe religjione, është sinonim i diversitetit gjuhësor që përbën një bashkësi shoqërore të dallueshmërisë.Në këtë kontekst, dallueshmëria e tillë, duhet parë si përfitim dhe jo si pengesë për përparimin shoqëror dhe kohezionin social. Gjuha e arsyes thyen të gjitha barrierat, stereotipet dhe paragjykimet dhe është faktor për ndërveprim ndëretnik.Sigurimi i kushteve për edukimin dhe shprehjen e gjuhës amtare në një mjedis demokratik duhet të jetë gjithmonë në interes të aktorëve shoqërorë, ndërsa sigurimi i respektimit të veçantisë gjuhësore të të gjitha etnive dhe gjuhëve të tyre duhet të jetë një nga prioritetet gjatë zbatimit të politikave gjuhësore. Gjuha amtare dhe përdorimi pa probleme i saj, është e drejtë themelore e çdo individi dhe pjekuria demokratike e një shteti, shihet në mënyrën dhe shkallën e realizimit të kësaj të drejte të garantuar me akte të shumta ndërkombëtare.Sot, e festojmë këtë datë të rëndësishme për të shprehur respektin tonë për gjuhën shqipe, si gjuhë zyrtare në nivel institucional dhe gjuhë amtare e shumë qytetarëve në vendin tonë. Por jo vetëm njohja e gjuhës amtare, por edhe njohja e gjuhës së një bashkëqytetari nga një bashkësi tjetër etnike, kontribuon në kuptim më të mirë, bashkëpunim dhe lidhje më të madhe të kulturave të ndryshme përmes këtij mjeti të rëndësishëm - gjuhës si pasuria më e madhe shpirtërore e njeriut.Më lejoni, zonja dhe zotërinj, në fund të fjalimit tim, t'ju falënderoj edhe një herë për pjesëmarrjen tuaj dhe shpresoj se do të kemi prezantime të rëndësishme dhe diskutim të frytshëm brenda kësaj tryeze.

Feb 21, 2022
news image
FJALIMI I DREJTORIT TË AZGJ-së, YLBER SELA NË EDICIONIN XII TË DITËVE TË ALBANOLOGJISË

Të nderuar miq!Në fillim, më lejoni t’i them disa fjalë në suaza të këtij aktiviteti që ka të bëjë me albanologjinë. Është e kuptueshme se Agjencia e Zbatimit të Gjuhës Shqipe në RMV, preokupim kryesor e ka gjuhën shqipe dhe zbatimin e saj praktik në institucionet shtetërore të këtij vendi.Megjithatë, krahas kësaj, ne gjithnjë e më tepër po e zgjerojmë aktivitetin tonë edhe në aspektin shkencor, duke e trajtuar atë nëpërmjet takimeve e tubimeve shkencore që i kemi organizuar deri tani, me botimet e ndryshme shkencore që kemi bërë etj. Prandaj, edhe prania jonë në këtë rast, është vetëm një vazhdimësi për të dhënë kontributin tonë modest në trajtimin e gjuhës shqipe si çështje kryesore e shkencës së albanologjisë.Nëpërmjet bashkëpunimit të ndërsjellë me institucionet anekend hapësirës shqiptare dhe më gjerë, ne kemi arritur që ta afirmojmë interesimin, rolin dhe angazhimin tonë në interes të gjuhës shqipe. Duke iu përgjigjur edhe Ditëve të Albanologjisë, aq më tepër po dëshmojmë se vendosmëria jonë është e plotë, për t’u bërë zë i përbashkët në të gjitha strategjitë e studimeve albanologjike, veçanërisht e pjesës që ka të bëjë me gjuhën shqipe.Ne jemi të vetëdijshëm se kjo është një fushë shumë e gjerë, por mjafton që nëpërmjet angazhimit tonë të jemi pjesë e këtij mozaiku që mbështet, bashkëpunon, kontribuon dhe hedh dritë për gjuhën shqipe. Angazhimi i studiuesve dhe gjuhëtarëve më të spikatur shqiptarë në aktivitetet tona, konsultimet për çështje të ndryshme terminologjike, ndërtimi i strategjive për harmonizimin e terminologjisë në mbarë hapësirën shqiptare, përgatitja e doracakëve të ndryshëm gjuhësorë, përpilimi i fjalorëve etj., janë vetëm disa orientime e projekte konkrete të cilat i kemi realizuar deri tani në suaza të institucionit tonë. Por kjo veprimtari do të vazhdojë edhe më tej duke bashkëpunuar me të gjitha institucionet albanologjike që të jemi në sinkroni të plotë për sa i përket trajtimit dhe studimit të gjuhës shqipe.Pa dashur që ta zgjas më tepër, në fund dua të theksoj se Agjencia e Zbatimit të Gjuhës Shqipe po ndjek rrugën e një partneriteti strategjik në studimet albanologjike, përkatësisht atyre gjuhësore. Në këtë kuptim ne përpiqemi që me punën dhe angazhdimin tonë ta ngremë atë në nivelin e lakmueshëm, duke hapur rrugë të gjera bashkëpunimi e shkëmbimi shkencor. Këtu duhet theksuar se vëmendja jonë ndaj institucioneve të tjera është e madhe, por është me interes që edhe vëmendja e të tjerëve të jetë e njëjtë ndaj nesh. Duke qenë pranë njëri-tjetrit për interesat e gjuhës shqipe, ne do t’i përmbushim detyrimet tona shkencore, por edhe ato kombëtare.Ju faleminderit![gallery bgs_gallery_type="slider" size="publisher-lg" bgs_gallery_image_size="full" ids="7425,7422,7419"]

Dec 16, 2021
news image
FJALIMI I DREJTORIT TË AZGJ-së, YLBER SELA NË EDICIONIN XII TË DITËVE TË ALBANOLOGJISË

Të nderuar miq!Në fillim, më lejoni t’i them disa fjalë në suaza të këtij aktiviteti që ka të bëjë me albanologjinë. Është e kuptueshme se Agjencia e Zbatimit të Gjuhës Shqipe në RMV, preokupim kryesor e ka gjuhën shqipe dhe zbatimin e saj praktik në institucionet shtetërore të këtij vendi.Megjithatë, krahas kësaj, ne gjithnjë e më tepër po e zgjerojmë aktivitetin tonë edhe në aspektin shkencor, duke e trajtuar atë nëpërmjet takimeve e tubimeve shkencore që i kemi organizuar deri tani, me botimet e ndryshme shkencore që kemi bërë etj. Prandaj, edhe prania jonë në këtë rast, është vetëm një vazhdimësi për të dhënë kontributin tonë modest në trajtimin e gjuhës shqipe si çështje kryesore e shkencës së albanologjisë.Nëpërmjet bashkëpunimit të ndërsjellë me institucionet anekend hapësirës shqiptare dhe më gjerë, ne kemi arritur që ta afirmojmë interesimin, rolin dhe angazhimin tonë në interes të gjuhës shqipe. Duke iu përgjigjur edhe Ditëve të Albanologjisë, aq më tepër po dëshmojmë se vendosmëria jonë është e plotë, për t’u bërë zë i përbashkët në të gjitha strategjitë e studimeve albanologjike, veçanërisht e pjesës që ka të bëjë me gjuhën shqipe.Ne jemi të vetëdijshëm se kjo është një fushë shumë e gjerë, por mjafton që nëpërmjet angazhimit tonë të jemi pjesë e këtij mozaiku që mbështet, bashkëpunon, kontribuon dhe hedh dritë për gjuhën shqipe. Angazhimi i studiuesve dhe gjuhëtarëve më të spikatur shqiptarë në aktivitetet tona, konsultimet për çështje të ndryshme terminologjike, ndërtimi i strategjive për harmonizimin e terminologjisë në mbarë hapësirën shqiptare, përgatitja e doracakëve të ndryshëm gjuhësorë, përpilimi i fjalorëve etj., janë vetëm disa orientime e projekte konkrete të cilat i kemi realizuar deri tani në suaza të institucionit tonë. Por kjo veprimtari do të vazhdojë edhe më tej duke bashkëpunuar me të gjitha institucionet albanologjike që të jemi në sinkroni të plotë për sa i përket trajtimit dhe studimit të gjuhës shqipe.Pa dashur që ta zgjas më tepër, në fund dua të theksoj se Agjencia e Zbatimit të Gjuhës Shqipe po ndjek rrugën e një partneriteti strategjik në studimet albanologjike, përkatësisht atyre gjuhësore. Në këtë kuptim ne përpiqemi që me punën dhe angazhdimin tonë ta ngremë atë në nivelin e lakmueshëm, duke hapur rrugë të gjera bashkëpunimi e shkëmbimi shkencor. Këtu duhet theksuar se vëmendja jonë ndaj institucioneve të tjera është e madhe, por është me interes që edhe vëmendja e të tjerëve të jetë e njëjtë ndaj nesh. Duke qenë pranë njëri-tjetrit për interesat e gjuhës shqipe, ne do t’i përmbushim detyrimet tona shkencore, por edhe ato kombëtare.Ju faleminderit![gallery size="publisher-lg" bgs_gallery_type="slider" bgs_gallery_image_size="full" ids="7367,7370,7373"]

Dec 15, 2021
news image
FJALA PËRSHËNDETËSE E DREJTORIT TË AZGJ-së, YLBER SELA NË PROMOVIMIN E LIBRAVE TË SHABAN MURATIT

Të nderuar miq!Jam shumë i nderuar t’ju përshëndes të gjithë juve, miq të ambasadorit Shaban Murati, dashamirësve të librit e të kulturës. Fillimisht dëshiroj të theksoj faktin se kënaqësia është e dyfishtë kur si shkas për këtë po bëhet pikërisht diplomati i karrierës dhe ambasadori Shaban Murati, me dy librat e tij “Vetëvrasja diplomatike e Kosovës dhe e Shqipërisë” dhe “Deti midis Shqipërisë dhe Greqisë”, dy libra të cilat trajtojnë pikat më nevralgjike të shqiptarëve në raportet ndërkombëtare.Duke qenë se ambasadori Shaban Murati ka një përvojë të gjatë diplomatike, si një njohës i thellë i këtyre problemeve, në dy librat e tij ai shkruan në mënyrë shumë empirike, duke e mbështetur çdo gjë në fakte, situata konkrete, në kontekste e raporte të cilat ende janë të freskëta dhe ende vazhdojnë të trazojnë marrëdhëniet tona me fqinjët. Nga kjo pikëpamje librat e ambasadorit Shaban Murati lëshojnë një alarm të fuqishëm për shtetet shqiptare, për elitat politike të cilat i udhëheqin shtetet tona, që të ndërgjegjësohen dhe të aktivizohen me gjithë potencialin dhe kapacitetin e tyre institucional, intelelektual dhe diplomatik, në mënyrë që ta mbrojnë qenien kombëtare, përkatësisht territorin tonë ndaj të cilit pretendojnë fqinjët. Detyrimisht kjo është një çështje shumë e ndijshme dhe e brishtë, prandaj duhet angazhim serioz, guxim dhe vizion i plotë. Mendoj se të gjitha këto na i ofrojnë librat e ambasadorit Sh. Murati, bëhen udhëzues konstruktiv dhe real për t’i kapërcyer me dinjitet e maturi. Në të vërtetë, leximi i këtyre librave na kthen në qenien tonë për t’u ndjerë shqiptarë dhe për ta mbrojtur veten nga çdo pretendim agresiv ose keqpërdorim i mundshëm.Pa dashur që ta zgjas më tepër, uroj që librat e mikut tonë ta gjejnë udhën e tyre te lexuesit, sidomos tek elitat shtetërore të cilat duhet t’i mbajnë si doracak të domosdoshëm nëpër zyrat e tyre për të kuptuar gjendjen dhe mundësinë tonë në fushën e diplomacisë.Ju faleminderit![gallery bgs_gallery_type="slider" bgs_gallery_image_size="full" size="publisher-lg" ids="7322,7325,7328"]

Dec 10, 2021
news image
FJALA PËRSHËNDETËSE E DREJTORIT TË AZGJ-së, YLBER SELA NË PROMOVIMIN E VEPRIMTARISË SHKENCORE TË BEGZAT BALIUT

Të nderuar të pranishëm!Më lejoni të shpreh kënaqësinë time për këtë aktivitet që ka të bëjë me promovimin e veprimtarisë së studiuesit Begzat Baliu, veçmas të fjalorit në veprën e Ymer Elshanit, aktivitet ky që po zhvillohet në Agjencinë e Zbatimit të Gjuhës, e cila gjithnjë e më tepër po bëhet institucion i pranueshëm nga të gjitha qarqet shkencore e kulturore anekënd hapësirës shqiptare.Pa dyshim, AZGJ-ja gjithmonë i ka hapur dyert për takime e ngjarje të këtilla, të cilat e promovojnë shkencën dhe kulturën shqiptare, sidomos studimet që paraqesin kontribut të rëndësishëm për gjuhësinë tonë. Neve na lidh gjuha shqipe si detyrim kombëtar, prandaj ndjejmë kënaqësi kur gjithsecili prej nesh jep kontribut në këtë fushë.Detyra e AZGJ-së është të ndihmojë çdo aktivitet që ka të bëjë me gjuhën shqipe, prandaj edhe për sa u përket veprave të mikut tonë, Begazat Baliu, ne jemi të gatshëm të jemi bartës të promovimit dhe afirmimit të tyre.Pa dashur që ta zgjas më tepër, uroj që ky aktivitet të shërbejë si një ndërgjegjësim dhe sugjerim për të gjithë ata që merren me problemet e gjuhës shqipe, që ta kthejmë vëmendjen nga këto vepra të cilat janë pjesë e shkencës dhe e kulturës sonë, për ta ndërtuar dhe plotësuar vizionin ndaj gjuhës shqipe.Ju faleminderit![gallery bgs_gallery_type="slider" size="publisher-lg" ids="7307,7310,7313"]

Dec 10, 2021
Informacion kontakti
  • rr., “Filipi i Dytë i Maqedonisë” nr. 11, kati i 3-të
    Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

  • Phone number
    02 312 1731
  • Email
    info@apj.gov.mk