Retrospektiva 2023

Dec 14, 2023

Retrospektiva 2023

 

Bashkëpunime dhe memorandume

Gjatë vitit që po lëmë pas, Agjencia e Zbatimit të Gjuhës e RMV-së, pati disa marrëveshje të ndryshme dhe thellim marrëveshjesh ndërinstitucionale, si edhe nënshkroi një memorandum me Delegacionin nga Zyra e Komisionerit për Gjuhët pranë Kryeministrisë së Qeverisë së Kosovës.

Një nga bashkëpunimet që mund të veçohet në retrospektivë të vitit 2023, është edhe thellimi i marrëveshjes ndërmjet Qendrës Europiane të Gjuhëve Moderne në Grac të Austrisë dhe AZGj-së. Në takimin që u organizua në kuadër të bashkëpunimit, profesoresha nga Universiteti i Salcburgut, mbajti për përkthyesit dhe lektorët e AZGj-së, ligjëratën me temë “Ndërtimi i edukimit shumëgjuhësh dhe ndërkulturor për demokracitë e shekullit XXI”.

Një tjetër bashkëpunim i vendosur nga një memorandum i nënshkruar më herët, ndërmjet Universitetit të Tetovës dhe AZGj-së, është konkretizimi dhe avancimi i bashkëpunimit midis dy institucioneve, në lidhje me pjesën praktike të marrëveshjes, ku Agjencia tregoi gatishmëri për t’u dhënë një mundësi më tepër, (nëpërmjet leksioneve nga profesionistët e përkthimit dhe redakturës së AZGj-së), studentëve të Fakultetit të Filologjisë, për programin e ri studimor në fushën e redaktimit të gjuhës shqipe.

Ndërsa bashkëpunimi që solli takimin e AZGj-së me Këshillin Nacional të Shqiptarëve të Malit të Zi, ka të bëjë me përkrahjen konkrete që AZGj-a, mund t’ua japë shqiptarëve të Malit të Zi për ruajtjen e gjuhës shqipe.

Agjencia e Zbatimit të Gjuhës e RMV-së e mbylli vitin 2023 me memorandumin që u nënshkrua ndërmjet drejtorit të Agjencisë, Adrian Musliut, dhe udhëheqësit të delegacionit studimor të dygjuhësisë nga Kosova, Sllavisha Mlladenoviq, memorandum ky që përmbante mënyrën e ndihmës që ofron AZGj-a, me përvojën që ka, në aftësimin dhe sendërtimin e institucionit gjegjës edhe në Kosovë.

You might also like

Informacion kontakti
  • rr., “Filipi i Dytë i Maqedonisë” nr. 11, kati i 3-të
    Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

  • Phone number
    02 312 1731
  • Email
    info@apj.gov.mk