Post image
FJALIMI I DREJTORIT TË AZGJ-së, YLBER SELA NË EDICIONIN XII TË DITËVE TË ALBANOLOGJISË

Dec 16, 2021

Të nderuar miq!Në fillim, më lejoni t’i them disa fjalë në suaza të këtij aktiviteti që ka të bëjë me albanologjinë. Është e kuptueshme se Agjencia e Zbatimit të Gjuhës Shqipe në RMV, preokupim kryesor e ka gjuhën shqipe dhe zbatimin e saj praktik në institucionet shtetërore të këtij vendi.Megjithatë, krahas kësaj, ne gjithnjë e më tepër po e zgjerojmë aktivitetin tonë edhe në aspektin shkencor, duke e trajtuar atë nëpërmjet takimeve e tubimeve shkencore që i kemi organizuar deri tani, me botimet e ndryshme shkencore që kemi bërë etj. Prandaj, edhe prania jonë në këtë rast, është vetëm një vazhdimësi për të dhënë kontributin tonë modest në trajtimin e gjuhës shqipe si çështje kryesore e shkencës së albanologjisë.Nëpërmjet bashkëpunimit të ndërsjellë me institucionet anekend hapësirës shqiptare dhe më gjerë, ne kemi arritur që ta afirmojmë interesimin, rolin dhe angazhimin tonë në interes të gjuhës shqipe. Duke iu përgjigjur edhe Ditëve të Albanologjisë, aq më tepër po dëshmojmë se vendosmëria jonë është e plotë, për t’u bërë zë i përbashkët në të gjitha strategjitë e studimeve albanologjike, veçanërisht e pjesës që ka të bëjë me gjuhën shqipe.Ne jemi të vetëdijshëm se kjo është një fushë shumë e gjerë, por mjafton që nëpërmjet angazhimit tonë të jemi pjesë e këtij mozaiku që mbështet, bashkëpunon, kontribuon dhe hedh dritë për gjuhën shqipe. Angazhimi i studiuesve dhe gjuhëtarëve më të spikatur shqiptarë në aktivitetet tona, konsultimet për çështje të ndryshme terminologjike, ndërtimi i strategjive për harmonizimin e terminologjisë në mbarë hapësirën shqiptare, përgatitja e doracakëve të ndryshëm gjuhësorë, përpilimi i fjalorëve etj., janë vetëm disa orientime e projekte konkrete të cilat i kemi realizuar deri tani në suaza të institucionit tonë. Por kjo veprimtari do të vazhdojë edhe më tej duke bashkëpunuar me të gjitha institucionet albanologjike që të jemi në sinkroni të plotë për sa i përket trajtimit dhe studimit të gjuhës shqipe.Pa dashur që ta zgjas më tepër, në fund dua të theksoj se Agjencia e Zbatimit të Gjuhës Shqipe po ndjek rrugën e një partneriteti strategjik në studimet albanologjike, përkatësisht atyre gjuhësore. Në këtë kuptim ne përpiqemi që me punën dhe angazhdimin tonë ta ngremë atë në nivelin e lakmueshëm, duke hapur rrugë të gjera bashkëpunimi e shkëmbimi shkencor. Këtu duhet theksuar se vëmendja jonë ndaj institucioneve të tjera është e madhe, por është me interes që edhe vëmendja e të tjerëve të jetë e njëjtë ndaj nesh. Duke qenë pranë njëri-tjetrit për interesat e gjuhës shqipe, ne do t’i përmbushim detyrimet tona shkencore, por edhe ato kombëtare.Ju faleminderit![gallery bgs_gallery_type="slider" size="publisher-lg" bgs_gallery_image_size="full" ids="7425,7422,7419"]

Post image
FJALIMI I DREJTORIT TË AZGJ-së, YLBER SELA NË EDICIONIN XII TË DITËVE TË ALBANOLOGJISË

Dec 15, 2021

Të nderuar miq!Në fillim, më lejoni t’i them disa fjalë në suaza të këtij aktiviteti që ka të bëjë me albanologjinë. Është e kuptueshme se Agjencia e Zbatimit të Gjuhës Shqipe në RMV, preokupim kryesor e ka gjuhën shqipe dhe zbatimin e saj praktik në institucionet shtetërore të këtij vendi.Megjithatë, krahas kësaj, ne gjithnjë e më tepër po e zgjerojmë aktivitetin tonë edhe në aspektin shkencor, duke e trajtuar atë nëpërmjet takimeve e tubimeve shkencore që i kemi organizuar deri tani, me botimet e ndryshme shkencore që kemi bërë etj. Prandaj, edhe prania jonë në këtë rast, është vetëm një vazhdimësi për të dhënë kontributin tonë modest në trajtimin e gjuhës shqipe si çështje kryesore e shkencës së albanologjisë.Nëpërmjet bashkëpunimit të ndërsjellë me institucionet anekend hapësirës shqiptare dhe më gjerë, ne kemi arritur që ta afirmojmë interesimin, rolin dhe angazhimin tonë në interes të gjuhës shqipe. Duke iu përgjigjur edhe Ditëve të Albanologjisë, aq më tepër po dëshmojmë se vendosmëria jonë është e plotë, për t’u bërë zë i përbashkët në të gjitha strategjitë e studimeve albanologjike, veçanërisht e pjesës që ka të bëjë me gjuhën shqipe.Ne jemi të vetëdijshëm se kjo është një fushë shumë e gjerë, por mjafton që nëpërmjet angazhimit tonë të jemi pjesë e këtij mozaiku që mbështet, bashkëpunon, kontribuon dhe hedh dritë për gjuhën shqipe. Angazhimi i studiuesve dhe gjuhëtarëve më të spikatur shqiptarë në aktivitetet tona, konsultimet për çështje të ndryshme terminologjike, ndërtimi i strategjive për harmonizimin e terminologjisë në mbarë hapësirën shqiptare, përgatitja e doracakëve të ndryshëm gjuhësorë, përpilimi i fjalorëve etj., janë vetëm disa orientime e projekte konkrete të cilat i kemi realizuar deri tani në suaza të institucionit tonë. Por kjo veprimtari do të vazhdojë edhe më tej duke bashkëpunuar me të gjitha institucionet albanologjike që të jemi në sinkroni të plotë për sa i përket trajtimit dhe studimit të gjuhës shqipe.Pa dashur që ta zgjas më tepër, në fund dua të theksoj se Agjencia e Zbatimit të Gjuhës Shqipe po ndjek rrugën e një partneriteti strategjik në studimet albanologjike, përkatësisht atyre gjuhësore. Në këtë kuptim ne përpiqemi që me punën dhe angazhdimin tonë ta ngremë atë në nivelin e lakmueshëm, duke hapur rrugë të gjera bashkëpunimi e shkëmbimi shkencor. Këtu duhet theksuar se vëmendja jonë ndaj institucioneve të tjera është e madhe, por është me interes që edhe vëmendja e të tjerëve të jetë e njëjtë ndaj nesh. Duke qenë pranë njëri-tjetrit për interesat e gjuhës shqipe, ne do t’i përmbushim detyrimet tona shkencore, por edhe ato kombëtare.Ju faleminderit![gallery size="publisher-lg" bgs_gallery_type="slider" bgs_gallery_image_size="full" ids="7367,7370,7373"]

Post image
FJALA PËRSHËNDETËSE E DREJTORIT TË AZGJ-së, YLBER SELA NË PROMOVIMIN E LIBRAVE TË SHABAN MURATIT

Dec 10, 2021

Të nderuar miq!Jam shumë i nderuar t’ju përshëndes të gjithë juve, miq të ambasadorit Shaban Murati, dashamirësve të librit e të kulturës. Fillimisht dëshiroj të theksoj faktin se kënaqësia është e dyfishtë kur si shkas për këtë po bëhet pikërisht diplomati i karrierës dhe ambasadori Shaban Murati, me dy librat e tij “Vetëvrasja diplomatike e Kosovës dhe e Shqipërisë” dhe “Deti midis Shqipërisë dhe Greqisë”, dy libra të cilat trajtojnë pikat më nevralgjike të shqiptarëve në raportet ndërkombëtare.Duke qenë se ambasadori Shaban Murati ka një përvojë të gjatë diplomatike, si një njohës i thellë i këtyre problemeve, në dy librat e tij ai shkruan në mënyrë shumë empirike, duke e mbështetur çdo gjë në fakte, situata konkrete, në kontekste e raporte të cilat ende janë të freskëta dhe ende vazhdojnë të trazojnë marrëdhëniet tona me fqinjët. Nga kjo pikëpamje librat e ambasadorit Shaban Murati lëshojnë një alarm të fuqishëm për shtetet shqiptare, për elitat politike të cilat i udhëheqin shtetet tona, që të ndërgjegjësohen dhe të aktivizohen me gjithë potencialin dhe kapacitetin e tyre institucional, intelelektual dhe diplomatik, në mënyrë që ta mbrojnë qenien kombëtare, përkatësisht territorin tonë ndaj të cilit pretendojnë fqinjët. Detyrimisht kjo është një çështje shumë e ndijshme dhe e brishtë, prandaj duhet angazhim serioz, guxim dhe vizion i plotë. Mendoj se të gjitha këto na i ofrojnë librat e ambasadorit Sh. Murati, bëhen udhëzues konstruktiv dhe real për t’i kapërcyer me dinjitet e maturi. Në të vërtetë, leximi i këtyre librave na kthen në qenien tonë për t’u ndjerë shqiptarë dhe për ta mbrojtur veten nga çdo pretendim agresiv ose keqpërdorim i mundshëm.Pa dashur që ta zgjas më tepër, uroj që librat e mikut tonë ta gjejnë udhën e tyre te lexuesit, sidomos tek elitat shtetërore të cilat duhet t’i mbajnë si doracak të domosdoshëm nëpër zyrat e tyre për të kuptuar gjendjen dhe mundësinë tonë në fushën e diplomacisë.Ju faleminderit![gallery bgs_gallery_type="slider" bgs_gallery_image_size="full" size="publisher-lg" ids="7322,7325,7328"]

Post image
FJALA PËRSHËNDETËSE E DREJTORIT TË AZGJ-së, YLBER SELA NË PROMOVIMIN E VEPRIMTARISË SHKENCORE TË BEGZAT BALIUT

Dec 10, 2021

Të nderuar të pranishëm!Më lejoni të shpreh kënaqësinë time për këtë aktivitet që ka të bëjë me promovimin e veprimtarisë së studiuesit Begzat Baliu, veçmas të fjalorit në veprën e Ymer Elshanit, aktivitet ky që po zhvillohet në Agjencinë e Zbatimit të Gjuhës, e cila gjithnjë e më tepër po bëhet institucion i pranueshëm nga të gjitha qarqet shkencore e kulturore anekënd hapësirës shqiptare.Pa dyshim, AZGJ-ja gjithmonë i ka hapur dyert për takime e ngjarje të këtilla, të cilat e promovojnë shkencën dhe kulturën shqiptare, sidomos studimet që paraqesin kontribut të rëndësishëm për gjuhësinë tonë. Neve na lidh gjuha shqipe si detyrim kombëtar, prandaj ndjejmë kënaqësi kur gjithsecili prej nesh jep kontribut në këtë fushë.Detyra e AZGJ-së është të ndihmojë çdo aktivitet që ka të bëjë me gjuhën shqipe, prandaj edhe për sa u përket veprave të mikut tonë, Begazat Baliu, ne jemi të gatshëm të jemi bartës të promovimit dhe afirmimit të tyre.Pa dashur që ta zgjas më tepër, uroj që ky aktivitet të shërbejë si një ndërgjegjësim dhe sugjerim për të gjithë ata që merren me problemet e gjuhës shqipe, që ta kthejmë vëmendjen nga këto vepra të cilat janë pjesë e shkencës dhe e kulturës sonë, për ta ndërtuar dhe plotësuar vizionin ndaj gjuhës shqipe.Ju faleminderit![gallery bgs_gallery_type="slider" size="publisher-lg" ids="7307,7310,7313"]

Informacion kontakti
  • rr., “Filipi i Dytë i Maqedonisë” nr. 11, kati i 3-të
    Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

  • Phone number
    02 312 1731
  • Email
    info@apj.gov.mk