Prezantimi i e-bazës së rregullave të Gazetës Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Nov 9, 2022

Prezantimi i e-bazës së rregullave të  Gazetës Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Sot, në Agjencinë e Zbatimit të Gjuhës së RMV-së (AZGJ) përfaqësues të IP Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut, kanë mbajtur prezantim të bazës elektronike të rregullave të cilat i disponojnë institucionet publike.

Baza elektronike e rregullave është mjet i dobishëm që do ta lehtësojë punën e përditshme operative të AZGJ-së, me qasje të mundshme deri te arkivi i pasur me akte legjislative, të organizuara në fusha dhe nënfusha, me opsione për kërkim të shpejtë dhe mundësi për qasje deri te redaksia e rregullave me tekste të konsoliduara.

You might also like

Informacion kontakti
  • rr., “Filipi i Dytë i Maqedonisë” nr. 11, kati i 3-të
    Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

  • Phone number
    02 312 1731
  • Email
    info@apj.gov.mk