Përmbyllje e punës katërvjeçare si drejtor i parë i Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës

Feb 22, 2023

Përmbyllje e punës katërvjeçare si drejtor i parë i Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës

 

Prof. dr. Ylber Sela, Shkup

Para plot katër viteve, në konkursin e rregullt, sipas nenit 18 të Ligjit të Përdorimit të Gjuhëve, u zgjodha drejtor i parë i Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës. Gjatë këtyre viteve kishim një veprimtari të dendur të kësaj Agjencie. Këtë javë zhvilluam aktivitetet përmbyllëse të punës katërvjeçare gjatë mandatit të parë. Promovuam botimet e fundit, si dhe raportin përmbledhës të punës për këto vite.

Nuk thonë kot se koha po ik shumë shpejt. Katër vite më parë, me shumë entuziazëm, pranova detyrën e udhëheqjes së Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës. Si çdo fillim, edhe kjo punë nuk ishte e lehtë. Jo vetëm për mua si drejtor, por i tërë ekipi themelues dhe së bashku me bashkëpunëtorët e parë, u ballafaquam me vështirësi të ndryshme. Ne jemi munduar që të kultivojmë një bashkëpunim me akademitë, institutet, qendrat albanologjike dhe universitetet e shteteve tona. Kemi pasur nevojë për përkrahje, për këshillën e tyre shkencore, që në fazat e para të themelimit të Agjencisë, si dhe gjatë tërë veprimtarisë së saj ndër vite.

Agjencia, krahas përmbushjes së detyrave të përditshme, ka nxitur dhe mbështetur në vazhdimësi fushatën e ngritjes së vetëdijes publike për zbatimin e Ligjit të Përdorimit të Gjuhëve. Për këtë arsye ka zhvilluar pa reshtur, takime pune me çdo institucion shtetëror të vendit, për të ofruar ndihmën në procesin e zbatimit të Ligjit të Përdorimit të Gjuhës. Organizuam trajnime, sivjet të tretin me radhë, për përkthyesit dhe redaktorët gjuhësorë të institucioneve shtetërore në vend. Mësimdhënës në këto trajnime, janë profesorë eminentë nga universitetet, institutet, qendrat albanologjike nga Tirana, Shkodra, Elbasani, Durrësi, Korça, Prishtina, Prizreni, Shkupi, Tetova, pa kontributin e të cilëve, nuk do të kishte këtë sukses dhe cilësi, i gjithë procesi i trajnimeve.

Ndër vite botuam broshura informuese, udhëzime, doracakë, në tri gjuhë, për çështje të statusit të gjuhës, politikës gjuhësore, shumëgjuhësisë dhe sfida të zbatimit të Ligjit të Përdorimit të Gjuhës. Me pjesëmarrje të studiuesve, profesorëve, albanologëve të shquar, nga të gjithë trevat shqiptare, organizuam për çdo vit, nga një konferencë ndërkombëtare, edhe me studiues të huaj, ku u trajtuan tema të ndryshme të shumëgjuhësisë dhe të politikës gjuhësore, në dobi të njohjes më të mirë të këtyre çështjeve dhe të përshpejtimit të zbatimit zyrtar të dygjuhësisë në vend. U botuan, si libra më vete, kumtesat e këtyre konferencave, në tri gjuhë, në version të shtypur dhe elektronik. Këto u shpërndanë falas për nëpunësit shtetërorë, administratën dhe bashkëpunëtorët tanë, pjesëmarrës direkt në këtë proces të zbatimit të ligjit.

Zhvilluam vizita pune dhe qëndrime studimore edhe jashtë vendit, në Itali, Tirolin e Jugut, në Austri, në Zvicër, për të mësuar më shumë për modelet e suksesshme të dy- dhe shumëgjuhësisë në shtetet demokratike të Europës Perëndimore. Mësojmë përherë prej tyre, kultivojmë bashkëpunimin me institucionet përkatëse të atyre vendeve, për të lehtësuar njohjen e këtyre çështjeve, dhe për të përshpejtuar procesin e zbatimit të ligjit në fjalë.

Zhvilluam anketime, intervista, tryeza shkencore, bëmë vetë kërkime dhe botuam studime për situatën dhe politikën gjuhësore, shumëgjuhësinë dhe çështje të tjera që ndërlidhen me këtë tematikë. Të gjithë këta botime, jemi munduar të jenë në tri gjuhë: shqip, maqedonisht dhe anglisht, në version të shtypur dhe digjital, për të pasur qasje, çdo bashkëpunëtor i yni, dhe secili që ka interes dhe merret me këtë problematikë.

Aktivitetet e kësaj jave të fundit si drejtor i Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës, i përmbyllëm me organizimin e tryezës së rrumbullakët, me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gjuhës Amtare, me temat bosht: “Gjuha shqipe dhe sfidat aktuale të saj” dhe “Gjuha standarde shqipe dhe sfidat e përdorimit zyrtar të saj”.

Pjesëmarrës në këtë tryezë shkencore ishin udhëheqësit e Akademisë së Shkencave dhe të Arteve e Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës, si dhe emra të njohur nga kryeqendrat e albanologjisë, Tirana, Prishtina dhe Shkupi, pjesëmarrje kjo e vazhdueshme, që nga themelimi i Agjencisë. U lexuan kumtesa, si dhe u diskutua gjerë e gjatë për temën në fjalë, për sfidat e sotme të mbarë shqipes, me vështrim të veçantë u debatua, për statusin dhe sfidat e zbatimit zyrtar të shqipes në RMV.

Për në të ardhmen mbetet detyrë, jo vetëm e Agjencisë, por e çdo institucioni shtetëror, e secilit individi me vete, që të përkujdesen për zbatimin e Ligjit të Përdorimit të Gjuhëve, për arritjen e barazisë gjuhësore në vend, për përshpejtim të përdorimit zyrtar të dygjuhësisë, si dhe për kultivimin e vlerave të shumëgjuhësisë.

Edhe njëherë dua të falënderoj të gjithë përkrahësit dhe bashkëpunëtorët e Agjencisë për punën e palodhshme, me përkushtim të dalluar dhe kontributin që kanë dhënë ndër vite.

Falënderim të përzemërt vëllazëror kam pasur përgjithmonë për këshillat, ndihmën dhe përkrahjen e vazhdueshme të studiuesve, profesorëve, albanologëve nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, diaspora jonë, si dhe, kuptohet, nga vendi ynë.

Uroj që edhe në të ardhmen, të kemi një vazhdimësi të sigurt të punës së suksesshme të Agjencisë. Drejtorit të ardhshëm dhe të gjithë bashkëpunëtorëve të Agjencisë ju uroj punë të mbarë dhe suksese të vazhdueshme.

You might also like

News

Retrospektivë 2023

 AktivitetetNë fillimvitin 2023, debati për gjuhën, ishte një aktivitetet jo vetëm i rëndësishëm i Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës së RMV-së, por edhe tepër thelbësor për çështjet e gjuhës shqipe. AZGj-ja ftoi në debat emra të njohur shkencëtarësh dhe gjuhëtarësh nga trevat shqiptare me në krye drejtuesit e akademive të shkencave të Shqipërisë e të Kosovës, Skënder Gjinushin e Mehmet Krajën. Midis ligjëratave dhe rrahjes së mendimeve, për ruajtjen e standardit të gjuhës, veçojmë thënien e akademik Skënder Gjinushit, i cili theksoi se, ”ishullzimet në përdorimin e gjuhës sonë të njësuar për arsye subjektive, krahas atyre të ndarjes me kufij shtetërorë, duhet t’i kapërcejmë”. Drejtori i atëhershëm i AZGj-së, Ylber Sela, në fund të debatit ndau disa mirënjohje për kontributin e dhënë ndër vite, gjuhëtarëve të pranishëm.Aktivitetet e AZGj-së vazhduan me trajnimet, tashmë traditë, të përkthyesëve dhe të lektorëve nga administrata publike dhe institucionet në RMV. Ditë pas dite, temë pas teme profesorë titullarë të gjuhës, ligjëruan dhe shpjeguan për kandidatët, unifikimin e terminologjisë profesionale në gjuhët, të cilat përdoren në vend dhe ngritjen e cilësisë së përdorimit të tyre.Në fund të trajnimit drejtori i ri i AZGj-së, Ardian Musliu, ndau rreth 70 certifikata për kandidatët pjesëmarrës, të cilat do t’u shërbejnë përkthyesëve dhe lektorëve si licencë për ngritjen e statusit të tyre.Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Përkthimit, Agjencia organizoi Konferencë shkencore me temë: ”Agjencia deri më tani ka përkthyer dhe lekturuar 100.000 faqe”. Në konferencë morën pjesë të ftuar nga Universitetet e RMV-së, shoqata dhe institucione të trashëgimisë të gjuhës shqipe ku u fol dhe u shtjelluan tema nga fusha e përkthimit.Një aktivitet tjetër i Agjencisë, ishte pjesëmarrja e disa përfaqësuesve të saj, në Samitin e Diasporës në Tiranë, të cilët jo vetëm i ndoqën punimet e Samitit, por vendosën kontakte për rrugët e bashkëpunimit me të gjitha komunat arbëreshe në jug të Italisë, për të ofruar ndihmë profesionale në ruajtjen e gjuhës shqipe ndër shqiptarët e Italisë.

News

Retrospektiva 2023

 Bashkëpunime dhe memorandumeGjatë vitit që po lëmë pas, Agjencia e Zbatimit të Gjuhës e RMV-së, pati disa marrëveshje të ndryshme dhe thellim marrëveshjesh ndërinstitucionale, si edhe nënshkroi një memorandum me Delegacionin nga Zyra e Komisionerit për Gjuhët pranë Kryeministrisë së Qeverisë së Kosovës.Një nga bashkëpunimet që mund të veçohet në retrospektivë të vitit 2023, është edhe thellimi i marrëveshjes ndërmjet Qendrës Europiane të Gjuhëve Moderne në Grac të Austrisë dhe AZGj-së. Në takimin që u organizua në kuadër të bashkëpunimit, profesoresha nga Universiteti i Salcburgut, mbajti për përkthyesit dhe lektorët e AZGj-së, ligjëratën me temë “Ndërtimi i edukimit shumëgjuhësh dhe ndërkulturor për demokracitë e shekullit XXI”.Një tjetër bashkëpunim i vendosur nga një memorandum i nënshkruar më herët, ndërmjet Universitetit të Tetovës dhe AZGj-së, është konkretizimi dhe avancimi i bashkëpunimit midis dy institucioneve, në lidhje me pjesën praktike të marrëveshjes, ku Agjencia tregoi gatishmëri për t’u dhënë një mundësi më tepër, (nëpërmjet leksioneve nga profesionistët e përkthimit dhe redakturës së AZGj-së), studentëve të Fakultetit të Filologjisë, për programin e ri studimor në fushën e redaktimit të gjuhës shqipe.Ndërsa bashkëpunimi që solli takimin e AZGj-së me Këshillin Nacional të Shqiptarëve të Malit të Zi, ka të bëjë me përkrahjen konkrete që AZGj-a, mund t’ua japë shqiptarëve të Malit të Zi për ruajtjen e gjuhës shqipe.Agjencia e Zbatimit të Gjuhës e RMV-së e mbylli vitin 2023 me memorandumin që u nënshkrua ndërmjet drejtorit të Agjencisë, Adrian Musliut, dhe udhëheqësit të delegacionit studimor të dygjuhësisë nga Kosova, Sllavisha Mlladenoviq, memorandum ky që përmbante mënyrën e ndihmës që ofron AZGj-a, me përvojën që ka, në aftësimin dhe sendërtimin e institucionit gjegjës edhe në Kosovë.

News

Përfaqësues të AZGj-së morën pjesë në Samitin e III të Diasporës Shqiptare në Tiranë

 Me ftesë të organizatorëve të Samitit të Tretë të Diasporës Shqiptare, përfaqësues të Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës së RMV-së, me në krye drejtorin Ardian Musliu, qëndruan në Tiranë për t’i ndjekur punimet e Samitit.Samiti filloi paraprakisht me Ditën e Arbëreshëve në një datë simbolike, 22 Nëntorin, dita kur në Manastir u mbajt Kongresi i Manastirit. Përfaqësuesit e AZGj-së, jo vetëm ndoqën aktivitetet e traditës arbëreshe, por vendosën kontakte për rrugët e bashkëpunimit me të gjitha komunat arbëreshe në jug të Italisë, për të ofruar ndihmë profesionale në ruajtjen e gjuhës, bashkëpunim që do të përfshijë avancimin e gjuhës shqipe tek arbëreshët e Italisë.Në ditën e dytë të Samitit, përfaqësuesit e AZGj-së, përveç manifestimit qëndror në Pallatin e Kongreseve në Tiranë, i ndoqën gati të gjitha panelet, me tema të ndryshme diskutimesh, rreth bashkëpunimit ndërmjet diasporës shqiptare nëpër botë. Ndërkohë, u përqëndruan te paneli i organizuar nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit e Shqipërisë, ku tema kryesore ishte gjuha shqipe, në veçanti arsimi në përgjithësi.Në vijimësi në foltoren e Samitit të Tretë të Diasporës, u ngjitën personalitete nga Shqipëria dhe diaspora, si dhe emra të njohur shqiptarësh, të cilët përcollën kryesisht mesazhet e tyre me një thelb të rëndësishëm të përbashkët, për të shkruar një faqe të re bashkëpunimi me synime të përbashkëta.Në Samit kishte një pjesëmarrje shumë të madhe të udhëheqësve më të lartë nga shtetet shqiptare, apo shqiptarë shtetëformues, si dhe njerëz me ndikim në diasporë, të suksesshëm në veprimtaritë e tyre, të cilët ngrenë imazhin e popullit tonë kudo nëpër botë.

Informacion kontakti
  • rr., “Filipi i Dytë i Maqedonisë” nr. 11, kati i 3-të
    Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

  • Phone number
    02 312 1731
  • Email
    info@apj.gov.mk