Përfundoi konferenca “Terminologjia dhe roli i saj për njohjen e gjuhës profesionale”

Oct 1, 2021

Përfundoi konferenca “Terminologjia dhe roli i saj për njohjen e gjuhës profesionale”
Dje, më 30.9.2021 përfundoi konferenca shkencore dyditore, “Terminologjia, dhe roli i saj për njohjen e gjuhës profesionale”. Në këtë konferencë që e organizuan Agjencia e Zbatimit të Gjuhës dhe Universiteti i Europës Juglindore, me kumtesa u paraqitën pjesëmarrës nga qendra të ndryshme arsimore e shkencore të Maqedonisë së Veriut, Italisë, Shqipërisë e Kosovës.
Dita e dytë e punës filloi me fjalimet përshëndetëse të profesorëve Valter Memisha, zëvendësdrejtor i Akademisë së Studimeve Albanologjike në Tiranë, Sabri Laçi, dekan i Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë të Universitetit të Tiranës, Berton Sulejmani, dekan i Fakultetit të Filologjisë të Universitetit të Tetovës, Demush Bajrami, dekan i Fakultetit të Gjuhëve, të Kulturave dhe të Komunikimit të Universitetit të Europës Juglindore dhe Ismet Osmani, shef i Katedrës së Gjuhës dhe Letërsisë Shqiptare të Universitetit Shën Cirili dhe Metodi.
Me kumtesë të veçantë u prezantua Jeton Shasivari me temën “Ligji për Përdorimin e Gjuhëve në Maqedoninë e Veriut midis klisheve paragjykuese dhe kohezionit shoqëror”.
Konferenca vazhdoi me prezantimin e kumtesave nga pjesëmarrësit:
Elena Chiochetti me kumtesën “Vështirësitë terminologjike në gjermanisht si gjuhë e pakicave në Tirolin Jugor: shembulli i shëndetit dhe i sigurisë në punë”.
Evalda Paci me kumtesën “Çështje të terminologjisë shkencore në disa disiplina themelore të albanologjisë (vështrim diakronik dhe analitik)”.
Demush Bajrami, me kumtesën “Mediamorfoza në kurthin e keqinformimit gjuhësor”.
Teuta Toska me kumtesën “Fjalorët Terminologjikë: Pasuri për t’u vlerësuar apo traditë për t’u mënjanuar?”.
Ajten Hajdari – Qamili me kumtesën “Strategjia e harmonizimit të terminologjisë administrative”.
Zeqirja Ibrahimi me kumtesën “Terminologjia profesionale ndërmjet njësimit dhe përkthimit”.
Isa Mulaj, Ruzhdi Matoshi, Florin Aliu me kumtesën e përbashkët “Terminologjia e ekonomisë në gjuhën shqipe: gjendja, problemet, detyrat”.
Xhafer Beqiraj me kumtesën “Disa probleme terminologjike në gramatikën e shqipes”.
Izer Maksuti me kumtesën “Roli i terminologjisë profesionale në përkthimin e teksteve të specializuara”.
Sipas praktikës që tashmë e ka nisur Agjencia e Zbatimit të Gjuhës, të gjitha kumtesat e kësaj konference do të përmblidhen në një botim të posaçëm në shqip, maqedonisht dhe anglisht.
[gallery bgs_gallery_type="slider" bgs_gallery_image_size="full" size="publisher-lg" ids="6621,6624,6627,6630,6633,6636,6639,6642,6645,6648,6654,6657,6660,6663,6666,6669,6672,6675,6678"]

You might also like

News

Projekti ndërkombëtar i miratuar i AZGJ-së

Në kuadër të angazhimeve për afirmimin ndërkombëtar dhe vlefshmërinë e punës së Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës të RMV-së, në nëntor të vitit 2022, Agjencia përgatiti një projekt që u aplikua në Qendrën Europiane për gjuhët moderne (ESML) në Grac, Austri, e cila është pjesë e Këshillit të Europës me seli në Strasburg, Francë, pas një thirrjeje ndërkombëtare të shpallur më parë.Pas vlerësimit të projektit, më 20 shkurt të vitit 2023, AZGJ-ja mori njoftim zyrtar se po i njëjti ishte miratuar.Projekti i referohet mbështetjes në trajnim dhe ndihmës së ekspertëve brenda modulit të Edukimit shumëgjuhësh dhe do t’i përfshijë të punësuarit e AZGJ-së të cilët do të kenë mundësinë të përmirësojnë aftësitë e tyre për të punuar në një mjedis shumëgjuhësh. Emri i plotë i modulit brenda të të cilit do të zbatohet projekti Arsimi plurilingual – Qasje pluraliste ndaj gjuhëve dhe kulturave. Një vegël didaktike për arsimin e integruar plurilingual dhe ndërkulturor – FREPA (Plurilingual education – Pluralistic approaches to languages and cultures. A didactic tool for integrated plurilingual and intercultural education (FREPA)).Gjatë muajit maj të vitit 2023, dr. Andrea Young, profesor i rregullt në Fakultetin e Arsimit dhe të Mësimit të Përhershëm në Universitetin e Strasburgut, do të qëndrojë në selinë e AZGJ-së në Shkup, i cili do të jetë ekspert i projektit i punësuar nga grantdhënësi, në bashkëpunim me koordinatorin e modulit profesor Michel Candelier, ndërsa nga ana e AZGJ-së është përgatitur dhe me atë aplikoi Llazo Matovski nga ekipi i AZGJ-së.Realizimi i projektit vërteton bashkëpunimin e suksesshëm të AZGJ-së me Qendrën Europiane për gjuhët moderne, i cili u krijua me vizitën е qendrës nga drejtori i AZGJ-së, Ylber Sela, në muajin maj të vitit 2022.

Informacion kontakti
  • rr., “Filipi i Dytë i Maqedonisë” nr. 11, kati i 3-të
    Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

  • Phone number
    02 312 1731
  • Email
    info@apj.gov.mk