Në fillim të korrikut, AZGj-ja ia dorëzoi Ministrisë së Bujqësisë të Pylltarisë dhe Ekonomizimit të Ujërave, përkthimin dhe redaktim në gjuhën shqipe të qindra faqeve të Ligjit të Gjuetisë, gjithashtu një material vëllimor, i cili iu nda për përkthim një grupi përkthyesish dhe lëktorësh, për të qenë korrekt me afatin e paracaktuar të dorëzimit të ligjit.

Jul 21, 2023

Në fillim të korrikut, AZGj-ja ia dorëzoi Ministrisë së Bujqësisë të Pylltarisë dhe Ekonomizimit të Ujërave, përkthimin dhe redaktim në gjuhën shqipe të qindra faqeve të Ligjit të Gjuetisë, gjithashtu një material vëllimor, i cili iu nda për përkthim një grupi përkthyesish dhe lëktorësh, për të qenë korrekt me afatin e paracaktuar të dorëzimit të ligjit.

 Ndërkohë janë në përfundim e sipër në përkthim në gjuhën shqipe, dhjetëra formularë të Komisionit Rregullator të Energjetikes – KRRE, të cilat u pranuan gjatë kësaj jave nga AZGj-ja dhe do të dorëzohen po brenda javës.

You might also like

Informacion kontakti
  • rr., “Filipi i Dytë i Maqedonisë” nr. 11, kati i 3-të
    Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

  • Phone number
    02 312 1731
  • Email
    info@apj.gov.mk