Në AZGj vazhdoi java e dytë e trajnimit të përkthyesve dhe të redaktorëve të gjuhës shqipe

May 28, 2024

Në AZGj vazhdoi java e dytë e trajnimit të përkthyesve dhe të redaktorëve të gjuhës shqipe

Ligjëruesit e ditës së hënë janë: Dr. Elona Gjata, ligjëruese në shumë universitete në Shqipëri, Kosovë dhe Europë, me temë: “Probleme të drejtshkrimit të zanores ë të patheksuar në dokumentet zyrtare” dhe Prof. Berton Sulejmani, dekan i Fakultetit të Filologjisë në Universitetin e Tetovës, me temë: “Përkthimi i teksteve letrare”.

Ligjëruesit e ditës së martë janë: Prof. dr. Izer Maksuti, profesor, në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, i cili e prezantoi temën “Përkthimi i teksteve të specializuara dhe shkencore” dhe Prof. dr. Asllan Hamiti, profesor në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi”, Shkup, i cili e prezantoi temën “Gramatikë krahasuese e shqipes dhe e maqedonishtes”.

You might also like

Informacion kontakti
  • rr., “Filipi i Dytë i Maqedonisë” nr. 11, kati i 3-të
    Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

  • Phone number
    02 312 1731
  • Email
    info@apj.gov.mk