Në AZGj vazhdoi dita e dytë e trajnimit të përkthyesve dhe të redaktorëve të gjuhës shqipe

May 28, 2024

Në AZGj vazhdoi dita e dytë e trajnimit të përkthyesve dhe të redaktorëve të gjuhës shqipe

Ligjëruesit e sotëm ishin Prof. dr. Xhevat Lloshi, profesor dhe pjesëmarrës në Kongresin e Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe, i cili prezantoi temën “Stilistika” dhe Prof. dr. Ismet Osmani, profesor në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi”, Shkup, i cili prezantoi temën “Terminologjia”.

Në trajnimin e nisur dje nëpunësit administrativë patën mundësi, për së afërmi, të njihen me ligjësitë e gjuhës shqipe.

Trajnimi i nëpunësve administrativë do të vazhdojë me të njëjtin temp gjatë javës së ardhshme.

You might also like

Informacion kontakti
  • rr., “Filipi i Dytë i Maqedonisë” nr. 11, kati i 3-të
    Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

  • Phone number
    02 312 1731
  • Email
    info@apj.gov.mk