Drejtori i AZGJ-së, Ylber Sela vizitoi SHFK “Dimitar Miladinov”, Komuna e Qendrës

Sep 23, 2021

Drejtori i AZGJ-së, Ylber Sela vizitoi SHFK “Dimitar Miladinov”, Komuna e Qendrës
Me ftesë të Shkollës Fillore Komunale “Dimitar Milladinov” nga Komuna e Qendrës, drejtori i AZGJ-së, Ylber Sela mori pjesë në një aktivitet me të cilin kjo shkollë shënoi Ditën Europiane të Gjuhëve.
Drejtori Sela, së bashku me ambasadorin francez, shkëlqesia e tij, Siril Baumgartner, i cili gjithashtu ishte prezent në ngjarje, pati mundësinë të ndiqte programin e përgatitur nga shkolla e cila e feston simbolikën e Ditës Europiane të Gjuhëve, diversitetin gjuhësor dhe rëndësinë e zhvillimit të aftësisë shumëgjuhësore të nxënësve.
Duke e falënderuar për ftesën e dërguar nga drejtoresha e shkollës, zonja Marija Varsamis Simonovska, drejtori Sela theksoi se është veçanërisht i kënaqur që shkolla është e hapur për bashkëpunim me institucionet e tjera publike me kompetenca për zbatimin e politikave gjuhësore dhe se, në këtë aspekt, AZGJ-ja do të vazhdojë të mbështesë aktivitete të tilla që promovojnë vlera pozitive, zhvillimin e shumëgjuhësisë si mjet i dialogut ndërkulturor midis bashkësive, duke krijuar kështu një shoqëri gjithëpërfshirëse.
[gallery bgs_gallery_type="slider" bgs_gallery_image_size="full" size="publisher-lg" ids="6528,6525"]

You might also like

News

Projekti ndërkombëtar i miratuar i AZGJ-së

Në kuadër të angazhimeve për afirmimin ndërkombëtar dhe vlefshmërinë e punës së Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës të RMV-së, në nëntor të vitit 2022, Agjencia përgatiti një projekt që u aplikua në Qendrën Europiane për gjuhët moderne (ESML) në Grac, Austri, e cila është pjesë e Këshillit të Europës me seli në Strasburg, Francë, pas një thirrjeje ndërkombëtare të shpallur më parë.Pas vlerësimit të projektit, më 20 shkurt të vitit 2023, AZGJ-ja mori njoftim zyrtar se po i njëjti ishte miratuar.Projekti i referohet mbështetjes në trajnim dhe ndihmës së ekspertëve brenda modulit të Edukimit shumëgjuhësh dhe do t’i përfshijë të punësuarit e AZGJ-së të cilët do të kenë mundësinë të përmirësojnë aftësitë e tyre për të punuar në një mjedis shumëgjuhësh. Emri i plotë i modulit brenda të të cilit do të zbatohet projekti Arsimi plurilingual – Qasje pluraliste ndaj gjuhëve dhe kulturave. Një vegël didaktike për arsimin e integruar plurilingual dhe ndërkulturor – FREPA (Plurilingual education – Pluralistic approaches to languages and cultures. A didactic tool for integrated plurilingual and intercultural education (FREPA)).Gjatë muajit maj të vitit 2023, dr. Andrea Young, profesor i rregullt në Fakultetin e Arsimit dhe të Mësimit të Përhershëm në Universitetin e Strasburgut, do të qëndrojë në selinë e AZGJ-së në Shkup, i cili do të jetë ekspert i projektit i punësuar nga grantdhënësi, në bashkëpunim me koordinatorin e modulit profesor Michel Candelier, ndërsa nga ana e AZGJ-së është përgatitur dhe me atë aplikoi Llazo Matovski nga ekipi i AZGJ-së.Realizimi i projektit vërteton bashkëpunimin e suksesshëm të AZGJ-së me Qendrën Europiane për gjuhët moderne, i cili u krijua me vizitën е qendrës nga drejtori i AZGJ-së, Ylber Sela, në muajin maj të vitit 2022.

Informacion kontakti
  • rr., “Filipi i Dytë i Maqedonisë” nr. 11, kati i 3-të
    Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

  • Phone number
    02 312 1731
  • Email
    info@apj.gov.mk