Diskutim për shqipen standarde në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Nov 22, 2022

Diskutim për shqipen standarde në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Drejtori i Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës (AZGj), Ylber Sela mori pjesë në debatin e zhvilluar sot në #COD kushtuar shqipes së njësuar, në kuadër të 50-vjetorit të Kongresit të Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe, në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë.

Tema që u trajtua, ishte “Shqipja standarde te shqiptarët e Maqedonisë së Veriut”, për të cilën folën edhe Valbona Toska, zëvendësdekane në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Shkupit, Shezai Rrokaj, përgjegjës i Departamentit të Gjuhës Shqipe në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë në Universitetin e Tiranës dhe anëtar i Këshillit Ndërakademik për Gjuhën Shqipe në ASHSH dhe Tomor Plangarica, kërkues shkencor në Akademinë e Studimeve Albanologjike dhe profesor i disiplinave gjuhësore dhe letrare në INALCO në Paris.

Në përmbyllje të takimit, drejtori Ylber Sela ndau disa çmime mirënjohjeje për kujdesin ndaj gjuhës shqipe dhe për kontributin e dhënë me anë të organizimit të kësaj veprimtarie për Qendrën për Hapje dhe Dialog, sekretarin shkenxor të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, Shabani Sinanin, si dhe Emil Lafen e Gjovalin Shkurtajn.

Tiranë, 22.11.2022

You might also like

Informacion kontakti
  • rr., “Filipi i Dytë i Maqedonisë” nr. 11, kati i 3-të
    Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

  • Phone number
    02 312 1731
  • Email
    info@apj.gov.mk