AZGJ-ja – pjesë e strategjisë së albanologjisë

Oct 26, 2021

AZGJ-ja – pjesë e strategjisë së albanologjisë
Në një konsultë që u mbajt në Universitetin “Luigj Gurakuqi” në Shkodër, me temë “Drejt një strategjie të albanologjisë”, të cilën e organizoi Akademia e Studimeve Albanologjike, mori pjesë edhe drejtori i Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës, Ylber Sela me bashkëpunëtorët e tij, i cili i përshëndeti të pranishmit duke theksuar se AZGJ-ja tashmë është bërë pjesë aktive e këtyre takimeve, duke dhënë kontributin e vet dhe duke bashkëpunuar në aspektin e trajtimit shkencor të gjuhës shqipe. Në këtë mënyrë ai vuri në dukje se ne së bashku mund të bëjmë shumë punë të rëndësishme të cilat janë në interes të gjuhës shqipe në përgjithësi, si një strategji e albanologjisë.
Gjithashtu, drejtori Sela pati takim dhe me rektoren e Universitetit të Shkodrës, zonjën Suzana Golemi, si dhe me përfaqësues të departamentit të gjuhësisë.
Po ashtu, drejtori Ylber Sela zhvilloi edhe shumë takime me përfaqësues të institucioneve të ndryshme që merrnin pjesë në këtë konsultë, të cilët shprehën interesim të veçantë për AZGJ-në dhe punën e saj. Me këtë rast, ai u ofroi atyre bashkëpunim për çdo gjë që është në interes të ndërsjellë.
[gallery size="publisher-lg" bgs_gallery_type="slider" bgs_gallery_image_size="full" ids="6840,6843,6846"]

You might also like

News

Projekti ndërkombëtar i miratuar i AZGJ-së

Në kuadër të angazhimeve për afirmimin ndërkombëtar dhe vlefshmërinë e punës së Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës të RMV-së, në nëntor të vitit 2022, Agjencia përgatiti një projekt që u aplikua në Qendrën Europiane për gjuhët moderne (ESML) në Grac, Austri, e cila është pjesë e Këshillit të Europës me seli në Strasburg, Francë, pas një thirrjeje ndërkombëtare të shpallur më parë.Pas vlerësimit të projektit, më 20 shkurt të vitit 2023, AZGJ-ja mori njoftim zyrtar se po i njëjti ishte miratuar.Projekti i referohet mbështetjes në trajnim dhe ndihmës së ekspertëve brenda modulit të Edukimit shumëgjuhësh dhe do t’i përfshijë të punësuarit e AZGJ-së të cilët do të kenë mundësinë të përmirësojnë aftësitë e tyre për të punuar në një mjedis shumëgjuhësh. Emri i plotë i modulit brenda të të cilit do të zbatohet projekti Arsimi plurilingual – Qasje pluraliste ndaj gjuhëve dhe kulturave. Një vegël didaktike për arsimin e integruar plurilingual dhe ndërkulturor – FREPA (Plurilingual education – Pluralistic approaches to languages and cultures. A didactic tool for integrated plurilingual and intercultural education (FREPA)).Gjatë muajit maj të vitit 2023, dr. Andrea Young, profesor i rregullt në Fakultetin e Arsimit dhe të Mësimit të Përhershëm në Universitetin e Strasburgut, do të qëndrojë në selinë e AZGJ-së në Shkup, i cili do të jetë ekspert i projektit i punësuar nga grantdhënësi, në bashkëpunim me koordinatorin e modulit profesor Michel Candelier, ndërsa nga ana e AZGJ-së është përgatitur dhe me atë aplikoi Llazo Matovski nga ekipi i AZGJ-së.Realizimi i projektit vërteton bashkëpunimin e suksesshëm të AZGJ-së me Qendrën Europiane për gjuhët moderne, i cili u krijua me vizitën е qendrës nga drejtori i AZGJ-së, Ylber Sela, në muajin maj të vitit 2022.

Informacion kontakti
  • rr., “Filipi i Dytë i Maqedonisë” nr. 11, kati i 3-të
    Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

  • Phone number
    02 312 1731
  • Email
    info@apj.gov.mk