AZGJ-ja dhe Sekretariati i Legjislacionit e konfirmuan bashkëpunimin e mirë

Nov 17, 2022

AZGJ-ja dhe Sekretariati i Legjislacionit e konfirmuan bashkëpunimin e mirë

 

Drejtori i AZGJ-së, Ylber Sela, e vizitoi Sekretariatin e Legjislacionit, ku zhvilloi takim pune me Liliana Pejçinovska Miladinovskën, sekretare e Sekretariatit të Legjislacionit.

Takimi u zhvillua me kërkesë të drejtorit Sela me qëllim të evidentimit të dobësive gjatë zbatimit të Ligjit të Përdorimit të Gjuhëve në punën e Sekretariatit, shërbimit profesional të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, i cili me funksionin e tij përgjegjës dhe gamën e gjerë të kompetencave është faktor më se i rëndësishëm në sigurimin e konsistencës së sistemit ligjor.

Sekretariati është shembull pozitiv i zbatimit të Ligjit të Përdorimit të Gjuhëve, por megjithatë ka nevojë për krijimin e një ekipi të kuadrit profesional në fushën e përkthimit të terminologjisë profesionale juridike, situatë për të cilën të dyja palët ranë dakord që të ndërmerren hapat e duhur për tejkalimin e saj, në bashkëpunim me institucionet kompetente.

Në fund të takimit të dy bashkëbiseduesit e konfirmuan bashkëpunimin e mirë institucional.

Shkup, 17.11.2022

You might also like

Informacion kontakti
  • rr., “Filipi i Dytë i Maqedonisë” nr. 11, kati i 3-të
    Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

  • Phone number
    02 312 1731
  • Email
    info@apj.gov.mk