Agjencia e Zbatimit të Gjuhës

Të punësuarit me kohë të pacaktuar:

 1. Nebi Bilalli – Këshilltar Shtetëror i Përkthimit
  e – mail : nebibilalli@apj.gov.mk
 2. Renata Ballanca-Asani – Këshilltare Shtetërore e Lekturës
  e – mail : renata.balancaasani@apj.gov.mk
 3. Bojana Pankovska – Këshilltare Shtetërore e Bashkëpunimit me Qeverinë dhe e Marrëdhënieve me Publikun.
  e – mail : bojana.pankovska@apj.gov.mk
 4. Ahmet Selmani – Udhëheqës i Sektorit të Përkthimit dhe të Lekturës
  e – mail : ahmet.selmani@apj.gov.mk
 5. Llazo Matovski – Udhëheqës i Sektorit të Mbështetjes së Drejtorit
  e – mail : lazo.matovski@apj.gov.mk
 6. Marjan Patlixhankovski – Udhëheqës i Sektorit të Planifikimit, të Koordinimit dhe të Zhvillimit
  e – mail : marjan.patlidjankovski@apj.gov.mk
 7. Jeton Sulejmani – Udhëheqës i Sektorit të Punëve Juridike, të Përgjithshme dhe të Udhëheqjes së Burimeve Njerëzore
  e – mail : jeton.sulejmani@apj.gov.mk
 8. Valmira Axhirexha – Udhëheqëse e Njësisë së Burimeve Njerëzore
  e – mail : valmira.axhirexha@apj.gov.mk
 9. Teuta Hiseni – Udhëheqëse e Njësisë së Përkthimit
  e – mail : teuta.hiseni@apj.gov.mk
 10. Shpresa ZeqiriIbrahimi – Udhëheqëse e Njësisë së Mbështetjes së Drejtorit
  e – mail : shpresa.zeqiri@apj.gov.mk
 11. Daniela Jakimovska – Udhëheqëse e Njësisë së Bashkëpunimit me Qeverinë
  e – mail : daniela.jakimovska@apj.gov.mk
 12. Lirim Shabani – Këshilltar i Ndjekjes, i Avancimit dhe i Mbrojtjes së Zbatimit të Gjuhës që e Flasin së Paku 20% e Qytetarëve të RMV-së
  e – mail : lirim.shabani@apj.gov.mk
 13. Liljana Pandeva – Këshilltare – Bibliotekare
  e – mail : liljana.pandeva@apj.gov.mk
 14. Emer Mustafa – Bashkëpunëtor i Ndjekjes, i Avancimit dhe i Mbrojtjes së Zbatimit të Gjuhës që e Flasin së Paku 20% e Qytetarëve të RMV-së
  e – mail : emer.mustafa@apj.gov.mk
 15. Ariton Spahiu – Bashkëpuntor i Ri i Mbështetjes Informatike
  e – mail : ariton.spahiu@apj.gov.mk
 16. Shpëtim Kaja – Bashkëpuntor i Ri i Bashkëpunimit me Qeverinë e RMV-së
  e – mail : sheptim.kaja@apj.gov.mk
 17. Sebahat Said – Referente e Pavarur – Sekretare Teknike e Drejtorit
  e – mail : sebahat.said@apj.gov.mk