Agjencia e Zbatimit të Gjuhës

Të punësuarit me kohë të pacaktuar:

 

Ylber Sela – Drejtori

 

Këshilltarët shtetërorë

Nebi Bilalli – Këshilltar shtetëror i përkthimit
e – mail : nebibilalli@apj.gov.mk

Renata Ballanca-Asani – Këshilltare shtetërore e lekturës
e – mail : renata.balancaasani@apj.gov.mk

 

Sektori i mbështetjes së drejtorit

Llazo Matovski – Udhëheqës i Sektorit të mbështetjes së drejtorit
e – mail : lazo.matovski@apj.gov.mk

Shpresa ZeqiriIbrahimi – Udhëheqëse e Njësisë së mbështetjes së drejtorit
e – mail : shpresa.zeqiri@apj.gov.mk

Daniela Jakimovska – Udhëheqëse e Njësisë së bashkëpunimit me qeverinë
e – mail : daniela.jakimovska@apj.gov.mk

Nerxhivan Kuqi – Bashkëpuntore e re e marrëdhënieve me publikun
e – mail : nerxhi.kuci@apj.gov.mk

Shpëtim Kaja – Bashkëpuntor i ri i bashkëpunimit me Qeverinë e RMV-së
e – mail : shpetim.kaja@apj.gov.mk

Dardan Emini – Bashkëpuntor i ri i përgaditjes së materialeve
e – mail : dardan.emini@apj.gov.mk

Sebahat Said – Bashkëpuntore e re e marrëdhënieve me publikun
e – mail : sebahat.said@apj.gov.mk

 

Sektori i planifikimit, i koordinimit dhe i zhvillimit

Marjan Patligjankovski – Udhëheqës i Sektorit të planifikimit, të koordinimit dhe të zhvillimit
e – mail : marjan.patlidjankovski@apj.gov.mk

Kushtrim Saiti – Udhëheqës i Njësisë së teknologjisë informatike

e – mail : kushtrim.sait@apj.gov.mk

Lirim Shabani – Këshilltar i ndjekjes, i avancimit dhe i mbrojtjes së zbatimit të gjuhës që e flasin së paku 20% e qytetarëve të RMV-së
e – mail : lirim.shabani@apj.gov.mk

Emer Mustafa – Bashkëpunëtor i ndjekjes, i avancimit dhe i mbrojtjes së zbatimit të gjuhës që e flasin së paku 20% e qytetarëve të RMV-së
e – mail : emer.mustafa@apj.gov.mk

Besjan Pollozhani  – Bashkëpunëtor i ndjekjes, i avancimit dhe i mbrojtjes së zbatimit të gjuhës që e flasin së paku 20% e qytetarëve të RMV-së

e – mail : besjan.pollozhani@apj.gov.mk

Ariton Spahiu – Bashëpunëtor i ri i mbështetjes informatike
e – mail : ariton.spahiu@apj.gov.mk

 

Sektori i përkthimit dhe i lekturës

Ahmet Selmani – Udhëheqës i Sektorit të përkthimit dhe të lekturës
e – mail : ahmet.selmani@apj.gov.mk

Teuta Hiseni – Udhëheqëse e Njësisë së përkthimit
e – mail : teuta.hiseni@apj.gov.mk

Liljana Pandev – Këshilltare – bibliotekare
e – mail : liljana.pandeva@apj.gov.mk

Elham Hajrullahu – Këshilltar i përkthimit

e – mail : elham.hajrullahu@apj.gov.mk

Aneta Markovska Todoroviq  – Këshilltare e lekturës

e – mail : aneta.markovska@apj.gov.mk

Ermira Ajrulla – Bashkëpuntore e re e lekturës

e – mail : ermira.ajrulla@apj.gov.mk

Monika Stanoeva – Bashkëpuntore e re e përkthimit

e – mail : monika.stanoeva@apj.gov.mk

Adifet Iseni – Bashkëpuntore e re e lekturës

e – mail : adifet.iseni@apj.gov.mk

Arlinda Hamziq – Bashkëpuntore e re e lekturës

e – mail : arlinda.hamziq@apj.gov.mk

Fitore Shaqiri – Bashkëpuntore e re e përkthimit

e – mail : fitore.shaqiri@apj.gov.mk

Nafije Jashari – Bashkëpuntore e re e përkthimit

e – mail : nafije.jashari@apj.gov.mk

 

 Sektori i çështjeve juridike, të përgjithshme dhe të menaxhimit të burimeve njerëzore

Jeton Sulejmani – Udhëheqës i Sektorit të çështjeve juridike, të përgjithshme dhe të menaxhimit të burimeve njerëzore
e – mail : jeton.sulejmani@apj.gov.mk

Ivona Atanasovska – Ndihmësudhëheqës i Sektorit të çështjeve juridike, të përgjithshme dhe të menaxhimit të burimeve njerëzore
e – mail : ivona.atanasovska@apj.gov.mk

Valmira Axhirexha – Udhëheqëse e Njësisë së burimeve njerëzore
e – mail : valmira.axhirexha@apj.gov.mk

Naxhije Kerim – Bashkëpuntore e re e udhëheqjes së burimeve njerëzore

e – mail : nadzije.kerim@apj.gov.mk

Fadil Idrizi – Bashkëpuntor i ri i udhëheqjes së burimeve njerëzore

e – mail : fadil.idrizi@apj.gov.mk

Vladanka Stojkovska – Bashkëpuntore e re e punës arkivore

e – mail : vladanka.stojkovska@apj.gov.mk

Nermina Sejfovska – Bashkëpuntore e re e punës arkivore

e – mail : nermina.sejfovska@apj.gov.mk

 

Ardhmërim Dauti – Bashkëpuntor i lartë i buxhetit dhe kontrollit të buxhetit
e – mail : ardhmerim.dauti@apj.gov.mk

Berna Mejdi – Bashkëpuntore e re e punës materiale-financiare
e – mail : berna.mejdiu@apj.gov.mk