Вработените на АПЈ присуствуваа на тродневната обука за зајакнување на тимската работа

Nov 8, 2023

Вработените на АПЈ присуствуваа на тродневната обука за зајакнување на тимската работа

 

Од 1 до 3 ноември 2023 година во Маврово, Агенцијата за примена на јазикот на РСМ организираше обука за справување со стресот на работното место, како и за зајакнување на тимската работа, на која нејзините вработени со голем интерес ги следеа предавањата и обуката од страна на обучувачи овластени од надлежни институции.

Обуката ја отвори директорот на АПЈ, Ардиан Муслиу, кој ја истакна потребата и важноста од комуникација и соработка меѓу вработените, особено за надминување на тешкотиите во текот на работниот процес.

Обуката ја одржа Академијата „Литера“ од Тетово, на која нејзините претставници интерактивно развија дијалог со вработените на АПЈ преку прашања и одговори, како и со адекватни објаснувања за различни ситуации при секојдневната работа.

Во оваа прилика беше нагласена потребата од создавање свест за справување со стресот за да се постигне целосна ефикасност во работата. Исто така, тие особено го истакнаа создавањето тимски дух во работењето, што претставува клуч за успех и ефикасност во остварувањето на целите во текот на работата.

На крајот од обуката на вработените на АПЈ им беа доделени сертификати за успешно завршена обука.

You might also like

Informacion kontakti
  • rr., “Filipi i Dytë i Maqedonisë” nr. 11, kati i 3-të
    Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

  • Phone number
    02 312 1731
  • Email
    info@apj.gov.mk