Четврта недела од обуката за преведувачи и лектори во АПЈ

May 15, 2023

Четврта недела од обуката за преведувачи и лектори во АПЈ

 

Денеска во просториите на Агенцијата за примена на јазикот на РСМ започна четвртата недела од обуката за преведувачи и лектори. Темите што ќе се „чешлаат“ се: „Превод на правни текстови“ со предавач проф. д-р Афет Мамути и „Компаративна граматика на албанскиот и македонскиот јазик“, со предавач проф. д-р Аслан Хамити.

Во однос на темата „Превод на правни текстови“, за специфичностите на преведувачите и лекторите, проф. д-р Афет Мамути рече: „Она што сакам да го истакнам на денешното предавање е фактот дека при преводот е зачувано изворното значење текстот на изворниот јазик“, притоа додавајќи дека: „Обуката на преведувачи и лектори од страна на АПЈ е продуктивна, бидејќи се решаваат проблемите со кои се соочуваат самите преведувачи“.

Проф. д-р Аслани Хамити за темата „Компаративна граматика на албанскиот и македонскиот јазик“ појасни дека: „Во текот на предавањето ќе се фокусирам на главните сличности и разлики меѓу двата јазика и каде треба да се ориентираат преведувачите и лекторите за употреба на современата технологија, (електронски речници, објаснувања на поими итн.) во нивната практична работа.

Обуката за преведувачи и лектори во Агенцијата за примена на јазикот ќе продолжи и следната недела.

You might also like

Informacion kontakti
  • rr., “Filipi i Dytë i Maqedonisë” nr. 11, kati i 3-të
    Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

  • Phone number
    02 312 1731
  • Email
    info@apj.gov.mk