“Pastel” me gjuhëtarët Xhevat Lloshi e Rami Memushaj të cilët janë të angazhuar në programin e trajnimit të përkthyesve dhe të lektorëve të institucioneve publike të RMV-së, organizuar nga AZGJ-ja