AПЈ ја промовираше книгата „Албанскиот јазик пред и по донесувањето на Законот за употреба на јазиците во 2019 година”

30
Во присуство на голем број учесници, претставници од политичкиот, просветниот, културниот и научниот живот, меѓу кои и претседателот на Собранието на РСМ, Талат Џафери и првиот заменик-премиер на Владата на РСМ, Артан Груби, во амфитеатарот на УЈИЕ во Скопје, беше промовирана книгата со наслов „Албанскиот јазик пред и по донесувањето на Законот за употреба на јазиците 2019 година“ од коавторите Илбер Села, Јусуф Зејнели, Јетон Шасивари, Аргетим Салиу, Лазо Матовски и Валбона Хајретини.
На почетокот присутните ги поздрави директорот на АПЈ, Илбер Села, кој зборуваше за неуморната работа на авторите, како и за тимовите на АПЈ, кои работеа на подготовката и објавувањето на оваа книга.
Главен говор имаше и првиот заменик-премиер на Владата на РСМ, Артан Груби, кој ја истакна важната улога на АПЈ и Инспекторатот за употреба на јазиците, како две институции кои се грижат за примена на албанскиот јазик на официјално и службено ниво.
Исто така, присутните ги поздрави и заменик-ректорот на Академијата за албанолошки студии во Тирана, проф. д-р Валтер Мемиша.
Во меѓувреме, рецензентите, проф. д-р Аднан Јашари и проф. д-р Изер Максути укажаа на некои од аспектите на оваа студија, кои се однесуваат на напредокот и правното унапредување на албанскиот јазик во РСМ.
На крајот на манифестацијата, во чест на авторите, дојде и проф. д-р Јетон Шасивари.
Можеби исто така ви се допаѓа