Традиционалната култура на задарските арбрешии

21

Денеска во просториите на Институтот за духовно и културно наследство на Албанците (ИДНА) се промовира книгата на Александар Стипчевиќ „Традиционалната култура на задарските арбрeшии” , на која присуствуваа Проф. д-р Скендер Асани, директор на ИДНА, Проф.д-р Луан Пержита, директор на ААС, Тирана, Проф. д-р Хисен Матоши, директор на Албанолошкиот институт од Приштина, Проф. д-р Зеќирја Незири, истражувач од Скопје, како и други учесници.

Пригоден збор имаше и директорот на Агенцијата за примена на јазикот во Северна Македонија (АПЈ) Проф.д-р Илбер Села.

Скопје, 17.05.2022 г.

 

Можеби исто така ви се допаѓа