Соопштение

293

Соопштение

Агенцијата за примена на јазикот им соопштува на сите институции, државни и други органи дека им стои на располагање за да им нуди помош околу јазичните дилеми.

Во случај кога има заблуда за именување на институции и изготвување на текстот на печатите и нивнита логоа, тогаш можат да се обратат до нашата Агенција со барање преку електронската пошта: info@apj.gov.mk.

Агенцијата за примена на јазикот ќе даде стручна помош со тие капацитети со кои располага.

Скопје,
20.6.2019 година

Можеби исто така ви се допаѓа