Случајот со Ајет Реџепи – светол пример во заложбите за јазична недискриминација

80
Директорот на Агенцијата за примена на јазикот (АПЈ), Илбер Села, оствари работна средба со Ајет Реџепи, советник за локална економија во општина Гази Баба.
Директорот Села изрази благодарност за посетата и истакна дека му претставува особено задоволство што му е домаќин на г. Реџепи како човек којшто симболизира храброст, интегритет и упорност во остварувањето на своето јазично и граѓанско право во средината во којашто работи.
По повеќегодишна судска битка, случајот на г. Реџепи доби позитивен епилог при што во неговиот случај, и од страна на првостепениот граѓански суд и од страна на Апелацискиот суд, беше утврдена повреда на правото на еднаков третман, односно утврдена дискриминација по основ на јазик и етничка припадност во областа на работата и работните односи.
Двете страни се согласија дека ваквиот судски епилог е пример што позитивно ќе влијае не само на примена на судската пракса и во идни можни случаи од ваков карактер, туку и ќе влијае позитивно на превенција, афирмација и унапредување на еднаквиот третман и недискриминацијата во насока на поддршка на владините заложби за изградба на општествена средина што ги почитува, ги заштитува и ги унапредува јазичните права на своите граѓани. Албанскиот јазик е официјален јазик и се гарантира со закон и секој кој во иднина ќе биде дискриминиран на јазична база треба да се жали кај релевантните институции.
Можеби исто така ви се допаѓа