Работна посета на Агенцијата за примена на јазикот во Скадар и во Тирана, Албанија