Претставничката на Центарот за службени изданија на Албанија во посета на Агенцијата за примена на јазикот

78

Неодамнешната посета на претставниците на Агенцијата за примена на јазикот во Тирана ги дава првите резултати од соработката. Така, денеска во оваа институција присуствуваше д-р Јорина Криезиу, претставничка на јазичното поле на Центарот за службени изданија на Албанија, која службено ќе престои три дена.
На денешната средба, Јорина беше информирана за работата на Агенцијата за примена на јазикот од страна на директорот Илбер Села. Потоа, го претстави своето искуство пред преведувачите на АПЈ, фокусирајќи се конкретно на сомнежите и тешкотиите што се појавуваат во текот на тековната работа. Како начин за надминување на сето ова, беше наведено неопходноста да се споредат преведените акти со оригиналниот текст, или соочувањето на секој збор и термин поединечно од оригиналот со преводот, како што се нарекува во Службениот весник на Република Албанија.
Исто така, се водеше разговор и размена на искуства помеѓу г-ѓа Кирезиу и преведувачите на Агенцијата за различни теми поврзани со техничко-стручни и јазични аспекти.
Во текот на следните два дена се планирани консултации за преведувањето и лекторирање.

Можеби исто така ви се допаѓа