Предавања на професорите Мустафа Ибрахими и Ќемал Мурати

40
Институција како АПЈ треба да имаат и Косово и Албанија
Професорите Мустафа Ибрахими со темата „Превод на посебни социолошки и културни текстови“ и Ќемал Мурати со темата „Превод на текстови од уметноста и хуманистичките науки“, се следните предавачи на Обуката за преведувачи и за лектори во државната администрација, организирана од Агенцијата за примена на јазикот.
„Темата што ја обработувам е од посебно значење за преведувачите, бидејќи социолингвистичките појави се мошне присутни во секој текст. Социолингвистиката, што го претставува односот на јазикот со општеството или обратно, е многу актуелна во комуникацијата и пишувањето “, вели проф. д-р Мустафа Ибрахими, кој додава дека за време на предавањата се обработуваат неколку поттеми, како што се: глобализацијата наспроти јазиците, слоевитоста на јазиците, јазичното планирање и критериумите за заштита на стандардниот јазик. Како проблеми со преводот беа споменати перифразите, паралелните топоними, преводите на жаргонизми и јазичните адаптации итн.
Тој ја поздравува иницијативата на Агенцијата за организирање на овие обуки, што ги смета за многу соодветни, бидејќи имаат посебно значење за професионализмот во различни области и е на мислење дека треба да продолжи со нив.
„Агенцијата за примена на јазикот за многу кратко време успеа да го структурира и да го подготви планот за професионално дејствување во заштитата на албанскиот јазик во институциите и за квалитетен превод на текстовите“, кажа на крајот проф. д-р Мустафа Ибрахими.
„За поздравување е активноста што ја спроведува оваа агенција со обуките за лектори и за преведувачи со значителен интензитет, за што постои интерес од вработените во различни институции уште повеќе да го учат и да го унапредуваат јазикот, со цел текстовите да се со што помалку грешки“ вели проф. д-р Ќемал Мурати. Тој додава: „Се разбира дека не можеме да тврдиме дека имаме текстови без грешки, бидејќи тоа е неостварливо. И јас во разговор со нив, како педагог или како референт на одредени проблеми, поставуваме некои проблеми за да ги решиме чекор по чекор, бидејќи тоа не може да се направи со обично повлекување на молив.
„Јазикот е култура, но исто така и некултура, јазикот ви дава национален, културен и цивилизациски идентитет. Ако го зборуваме јазикот, имаме цивилизиран идентитет, но ако зборуваме на јазик полн со грешки каков што го имаме денес, тогаш ова е елемент што нè деградира. Денес имаме стандарден јазик, но во пракса, во медиумите, можеме да кажеме дека го допрел дното, затоа, треба да се создадат институции за да се одржи неговиот стандард. Таквата улога, за среќа, ја презеде Агенцијата за примена на јазикот, основана пред неколку години, предводена од директорот со извонреден придонес, Илбер Села“, рече проф. д-р Ќемал Мурати, потенцирајќи дека ваква агенција треба да имаме и во Косово и во Албанија.
Обуката организирана од AПJ веќе влезе во петтата недела и во неа досега учествуваа над 60 вработени од различни институции и ќе заврши во првата недела од јули.
Можеби исто така ви се допаѓа