„Пастел“ со лингвистите Џеват Лоши и Рами Мемушај кои се вклучени во програмата за обука на преведувачи и лектори на јавни институции на РСМ, организирана од АПЈ