Листата со имињата на улиците ќе се лекторира од АПЈ, пред да се објави во „Службен гласник на Град Скопје“

43
Помошта и поддршката на АПЈ на државните институции за примената на Законот за употреба на јазиците никогаш не изостанала и продолжува ѝ понатаму со полн интензитет.
Така, денес во просториите на АПЈ, присуствуваше советничката на Советот на Град Скопје, г-ѓа Халиде Палоши, која побара помош за лекторирање на Листата со имиња на улиците.
Несомнено, службите на АПЈ, ја прифатија обврската за лекторирање на оваа листа, сè со цел избегнување на грешките пред нејзината употреба.
Можеби исто така ви се допаѓа