Известување

207

 

На 5.11.2019 година на седницата бр. 162 на Владата на Република Северна Македонија, со која претседаваше Вицепремиерот на Владата Бујар Османи, конечно на Агенцијата за примена на јазикот ѝ се доделија просториите за трајно користење, кои се на ул. „Кеј Димитар Влахов“ бр. 4, кат 4-ти. Овие простории ги исполнуваат потребите на Агенцијата за примена на јазикот за нејзино нормално функционирање.

Можеби исто така ви се допаѓа