Директорот Села дел од Втората научна конференција на балканологијата „Фигурата на другиот во балканската култура“

46

Во организација на Институт за духовно и културно наследство на Албанците-Скопје се одржува дводневен меѓународен семинар за балканологија, на кој учествуваат разни научници и професори од балканските земји со цел да се донесат оригинални и автентични прикази во научната јавност за Балканот, другиот и предрасудите во лингвистиката, литературата, фолклорот, историскиот наратив, учебниците, медиумите и политичкиот дискурс.

Можеби исто така ви се допаѓа