Директорот на АПЈ, Илбер Села: ИДКНА на Албанците им послужи како научна академија

38
За време на активноста, организирана од страна на Институтот за духовно и културно наследство на Албанците, во просториите на Културно- информативниот центар во Скопје, каде што се промовираше издавачката дејност на оваа институција за 2020 година, учество зедоа голем број личности од сферата на политиката, науката, културата и просветата.
Директорот на Агенцијата за примена на јазикот на РСМ, Илбер Села, ги поздрави присутните, а исто така упати и честитки кон ИДКНА, за одлично завршената работа во текот на 2020 година и истакна дека оваа институција на Албанците во РСМ им послужи како академија на науките.
Можеби исто така ви се допаѓа