Директорот Илбер Села учествуваше во одбележувањето на 576-та годишнина на Лешката лига

40

Директорот на Агенцијата за примена на јазикот, Илбер Села денес учествуваше во одбележувањето на 576-та годишнина на Лешката лига, организиран од Институтот за духовно и културно наследство на Албанците, каде истовремено се промовираше и научно-истражувачката и издавачката дејност на овој институт во текот на 2019 година.

За важноста на овој датум зборуваа некои од личностите на нашиот институционален, научен, културен и образовен живот, истакнувајќи ја и успешната работата на овој институт.

Можеби исто така ви се допаѓа