Денеска, во просториите на Владата на Република Северна

131

Денеска, во просториите на Владата на Република Северна Македонија, во рамките на организирањето на Конференцијата на Меѓународни донатори, за да се помогне примената на Законот за употребата на јазиците, ги презентирав почетните проекти на Агенцијата:

1. Софверот за преведување
2. Опрема и набавка
3. Подготвување на Водич за имплементација на Законот за употреба на јазиците, како и Упатство за административни службеници за спроведување на јазичните права
4. Обука на преведувачите и лекторите
5. Техничка помош за примена на меѓународни искуства за двојазичност
6. Подготвување на терминолошки речници Албански-Македонски и обратно, влкучувајќи и дигиталната верзија

Можеби исто така ви се допаѓа