Вредни изданија на Академијата на наука на Албанија – подарок за AПJ

9
Директорот на Агенцијата за примена на јазикот, г. Илбер Села, го пречека денес проф. д-р Валтер Мемиша, директор на Институтот за лингвистика и литература (Академија за албанолошки студии), како и претседателот на Постојаната комисија за јазик и литература при Академијата на наука на Албанија, кој во следните денови, ќе биде еден од предавачите на Обуката на преведувачи и лектори на државната администрација.
За време на срдечната средба, директорот Села и проф. д-р Валтер Мемиша зборуваа за многу проблеми во лингвистиката и употребата на албанскиот јазик, говорниот и пишаниот, во сите области, вклучително и во државната администрација. По тој повод, гостинот од Тирана ѝ ги подари на Агенцијата лексикографските изданија на Албанската академија на наука, од последните години: Речник на албанскиот јазик од 2006 година, со 48 000 зборови, со 5000 фразеолошки единици и 120 000 значења; Речник на албански јазик, 2020 година, со 35.000 зборови и 3000 фразеолошки единици, дело кое е најмногу посветено на предавањата на студентите од системот на додипломски студии, но и на студентските предавања; Речник на албански јазик од Александар Џувани, дело подготвено од Институтот за лингвистика и литература, засновано врз зборовите и значењата што професор Џувани ги собрал и напишал за време на неговиот живот, но кои не можел лексички да ги образложи и да состави речник. Делото има 17 000 зборови и 1500 фразеолошки единици.
Исто така, проф. д-р Мемиша ѝ ја подари на Агенцијата „Историската граматика на албанскиот јазик“ од академик Колец Топали, која се движи по линијата на историска граматика, составена од академик Шабан Демирај, но која носи нови „ветришта“ што ја збогатуваат лексиката од научна гледна точка, како и иновации во граматичката структура на албанскиот јазик, во нејзиниот историски развој.
Вреден подарок се и делата на академик Јани Томаи, „Студии за албанскиот јазик“, во пет тома, кои вклучуваат истражувачки написи кои се однесуваат на лексикологијата, лексичката семантика, лексикографијата, дијалектологијата, јазичната култура итн.
Можеби исто така ви се допаѓа