Академија на науките и уметностите на Косово ѝ подари нејзини изданија на АПЈ

51
Во библиотеката на Агенцијата за примена на јазикот стигнаа одреден број изданија на Академијата на науките и уметностите на Косово.
Во оваа пригода АПЈ јавно ѝ се заблагодарува на АНУК и на нејзиниот претседател, академик Мехмет Краја, за овој драгоцен подарок.
Подарените книги припаѓаат на различни области, особено од лингвистиката, коишто ќе служат за потребите на АПЈ.
Можеби исто така ви се допаѓа