ул.„Филип Втори Македонски“ бр.11, 3-ти кат

Скопје, Република Северна Македонија

info@apj.gov.mk

тел:

+389 2 312 1731

+389 72 916 655

Службено лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер:

Лирим Шабани

lirim.shabani@apj.gov.mk

Подетални информации околу правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, потребните обрасци и легислатива, можете да ги најдете на следниот линк:

http://www.komspi.mk