ул.„Филип Втори Македонски“ бр.11, 3-ти кат

Скопје, Република Северна Македонија

info@apj.gov.mk

тел:

+389 2 312 1731

+389 72 916 655

Службено лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер:

Лирим Шабани

lirim.shabani@apj.gov.mk

 

Овластено лице за јавни набавки е Марјан Патлиџанковски – раководител на Сектор за планирање, координација и развој

тел:

+389 71 394 186

marjan.patlidjankovski@apj.gov.mk

 

Овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување е Ивона Атанасовска – Помошник-раководител на сектор за правни, општи работи и управување со човечки ресурси

тел:

+389 71 382 813

ivona.atanasovska@apj.gov.mk

 

Шпреса Зеќири Ибрахими – офицер за заштита на личните податоци во Агенцијата за примена на јзикот на РСМ.

тел: +389 72 916 657

shpresa.zeqiri@apj.gov.mk

Подетални информации околу правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, потребните обрасци и легислатива, можете да ги најдете на следниот линк:

http://www.komspi.mk

 

Одговорно лице „СЛУЖБЕНИК ЗА МЛАДИ“

Агенција за примена на јазикот на РСМ за „Службеник за млади“ го определува лицето:

Даниела Јаќимовска

тел. 071/382-806

е-маил: daniela.jakimovska@apj.gov.mk