Категорија на пребарување

Разни Публикации

Нова е-публикација на АПЈ

Граѓаните како корисници на јавни услуги остваруваат секојдневна комуникација со службениците од јавниот сектор…

УЧИМЕ АЛБАНСКИ / MËSOJMË SHQIP

АПЈ подготви електронска публикација со наслов УЧИМЕ АЛБАНСКИ / MËSOJMË SHQIP за сите граѓани чијшто мајчин јазик…