Njoftim

Në kontekstin e diskutimit publik lidhur me përmbajtjen e librave që janë në përdorim të procesit mësimor në të gjitha nivelet e arsimit, dëshirojmë t’ju informojmë se më 21 dhjetor 2020, drejtori i…

Njoftim

Më datë 5.11.2019 në seancën nr. 162 të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, të udhëhequr nga Zëvendëskryeministri Bujar Osmani, Agjencisë për Zbatimin e Gjuhës përfundimisht iu dhanë në…

Njoftim

Agjencia për Zbatimin e Gjuhës i njofton të gjitha Institucionet, organet shtetërore dhe të tjera se u qëndron në dispozicion për t’u ofruar ndihmë rreth dilemave gjuhësore. Në raste kur ka…