Соопштение

Во контекст на јавната дискусија поврзана со содржината на учебниците кои се во употреба во наставниот процес во сите нивоа на образование, би сакале да ве информираме дека на 21 декември 2020 година,…

Известување

На 5.11.2019 година на седницата бр. 162 на Владата на Република Северна Македонија, со која претседаваше Вицепремиерот на Владата Бујар Османи, конечно на Агенцијата за примена на јазикот…

Соопштение

Соопштение Агенцијата за примена на јазикот им соопштува на сите институции, државни и други органи дека им стои на располагање за да им нуди помош околу јазичните дилеми. Во случај кога има…