Biblioteka e AZGJ-së u pasurua me botime të reja

21

Falë Misionit të OSBE-së në Shkup, biblioteka e Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës të RMV-së (AZGJ) u pasurua me botime të reja, të siguruara nga Zyra e Komisionerit të Lartë të OSBE-së për Pakicat Kombëtare, me seli në Hagë, Mbretëria e Hollandës.

Ju gjithashtu mund të lexoni