DREJTOR
Ylber Sela
e – mail : ylber.sela@apj.gov.mk

KËSHILLTARËT SHTETËROR
Nebi Bilalli – Këshilltar Shtetëror i Përkthimit
e – mail : nebibilalli@apj.gov.mk
Renata Ballanca-Asani – Këshilltare Shtetërore e Lekturës
e – mail : renata.balancaasani@apj.gov.mk
Bojana Pankovska– Këshilltare Shtetërore e Bashkëpunimit me Qeverinë dhe e Marrëdhënieve me Publikun.
e – mail : bojana.pankovska@apj.gov.mk

SEKTORI PËR PËRKTHIM DHE LEKTURË
Ahmet Selmani – Udhëheqës i Sektorit të Përkthimit dhe të Lekturës
e – mail : ahmet.selmani@apj.gov.mk
Liljana Pandeva – Këshilltare – Bibliotekare
e – mail : liljana.pandeva@apj.gov.mk

NJËSIA PËR PËRKTHIM
Teuta Hiseni – Udhëheqëse e Njësisë së Përkthimit
e – mail : teuta.hiseni@apj.gov.mk

SEKTORI PËR MBËSHTETJEN E DREJTORIT
Llazo Matovski – Udhëheqës i Sektorit të Mbështetjes së Drejtorit
e – mail : lazo.matovski@apj.gov.mk
Sebahat Said – Referente e Pavarur – Sekretare Teknike e Drejtorit
e – mail : sebahat.said@apj.gov.mk

NJËSIA PËR MBËSHTETJEN E DREJTORIT
Shpresa Zeqiri–Ibrahimi – Udhëheqëse e Njësisë së Mbështetjes së Drejtorit
e – mail : shpresa.zeqiri@apj.gov.mk

NJËSIA PËR BASHKËPUNIM ME QEVERINË E RMV-së
Daniela Jakimovska – Udhëheqëse e Njësisë së Bashkëpunimit me Qeverinë
e – mail : daniela.jakimovska@apj.gov.mk
Shpëtim Kaja – Bashkëpuntor i Ri i Bashkëpunimit me Qeverinë e RMV-së
e – mail : sheptim.kaja@apj.gov.mk

SEKTORI PËR PLANIFIKIM, KOORDINIM DHE ZHVILLIM
Marjan Patlixhankovski – Udhëheqës i Sektorit të Planifikimit, të Koordinimit dhe të Zhvillimit
e – mail : marjan.patlidjankovski@apj.gov.mk
Lirim Shabani – Këshilltar i Ndjekjes, i Avancimit dhe i Mbrojtjes së Zbatimit të Gjuhës që e Flasin së Paku 20% e Qytetarëve të RMV-së
e – mail : lirim.shabani@apj.gov.mk
Emer Mustafa – Bashkëpunëtor i Ndjekjes, i Avancimit dhe i Mbrojtjes së Zbatimit të Gjuhës që e Flasin së Paku 20% e Qytetarëve të RMV-së
e – mail : emer.mustafa@apj.gov.mk

NJËSIA E TEKNOLOGJISË INFORMATIKE
Ariton Spahiu – Bashkëpuntor i Ri i Mbështetjes Informatike
e – mail : ariton.spahiu@apj.gov.mk

SEKTORI I PUNËVE TË PËRGJITHSHME DHE JURIDIKE DHE I UDHËHEQJES SË BURIMEVE NJERËZORE
Jeton Sulejmani – Udhëheqës i Sektorit të Punëve Juridike, të Përgjithshme dhe të Udhëheqjes së Burimeve Njerëzore
e – mail : jeton.sulejmani@apj.gov.mk

NJËSIA E BURIMEVE NJERËZORE
Valmira Axhirexha – Udhëheqëse e Njësisë së Burimeve Njerëzore
e – mail : valmira.axhirexha@apj.gov.mk