Втора недела од обука на преведувачи и лектори на јавни институции

17
Оваа недела продолжи обуката на преведувачи и лектори на албански јазик во јавните институции во земјава.
Темите на оваа втора недела се терминолошките аспекти за кои предава професорот Исмет Османи, додека граматичките аспекти при преводот ги предава професорот Аслан Хамити.
Обуката е дизајнирана во форма на теми, така што секоја недела има по две теми кои ги предаваат двајца експерти за албански јазик и прашања за превод.
Скопје, 22.3.2022 год.

 

Можеби исто така ви се допаѓа