Post image
Për të dytin vit me radhë AZGJ-ja mban trajnimin e administratorëve publik

Mar 16, 2022

Agjencia e Zbatimit të Gjuhës nga dita e hënë do të fillojë me trajnimin e rreth 80 përkthyesve dhe lektorëve të institucioneve të ndryshme të administratës. Drejtori i Agjencisë, Ylber Sela dhe koordinatorja e këtij trajnimi Shpresa Zeqiri Ibrahimi pritën kandidatët për t’u njohur nga afër me ta dhe me rrjedhën e këtij trajnimi. Me këtë rast drejtori Sela theksoi nevojën e rregullshmërisë në ndjekjen e këtij trajnimi, duke pasur parasysh problemet e shpeshta që hasin në dokumentet e ndryshme gjatë përdorimit të gjuhëve, veçanërisht të terminologjisë, prej nga lind edhe nevoja për harmonizim të saj me gjuhën që përdoret në administratë. Qëllimi i këtij trajnimi, tha Sela, është përshtatur sipas nevojave të përkthyesve dhe të lektorëve të të gjithë institucioneve, të organeve të administratës, së pari të ministrive, të ndërmarrjeve publike dhe të gjykatave, për çka janë angazhuar profesorët më të shquar nga Maqedonia е Veriut, Kosova dhe Shqipëria. Shpresa Zeqiri Ibrahimi, koordinatorja e këtij trajnimi, kumtoi se trajnimet do të mbahen në 6 grupe me nga 15 kandidatë, ku do të trajtohen tema të ndryshme nga fusha e përkthimit, si një ndihmesë praktike në zbatimin e Ligjit të Përdorimit të Gjuhëve, në ruajtjen, promovimin dhe mbrojtjen e gjuhëve zyrtare dhe statusin e tyre të barabartë në RMV. Drejtori Sela kërkoi nga të gjithë pjesëmarrësit, kurdo që hasin në vështirësi të ndryshme, t’i drejtohen AZGJ-së për këshilla të cilat do t’u ndihmojnë për të tejkaluar çdo vështirësi të tyre. Shkup, 10.3.2022  

Post image
Fjalë përshëndetëse e drejtorit të AZGJ-së, Ylber Sela në promovimin e librit “Propozime për drejtshkrimin " të autorit Rami Memushaj

Mar 8, 2022

Të nderuar miq! Sot kam nderin dhe kënaqësinë t’ju përshëndes në këtë përvjetor shumë të rëndësishëm për të gjithë shqiptarët kudo që jetojnë e veprojnë, kudo që marrin frymë e mendojnë shqip, përvjetor ky që lidhet me një periudhë të rëndësishme të zhvillimit dhe emancipimit tonë kulturor e kombëtar, pra me 50 vjetorin e Kongresit të Drejtshkrimit, që sot fillon të shënohet me këtë aktivitet i cili ka të bëjë me promovimin e librit “Propozime për drejtshkrimin” të autorit dhe bashkëpunëtorit tonë, Rami Memushaj. Në të vërtetë, ky vit me të drejtë është shpallur si Vit i Drejtshkrimit, për arsye se do të shënohet në mënyrë institucionale me një varg aktivitetesh të ndryshme kulturore e shkencore. Pa dyshim, Agjencia e Zbatimit të Gjuhës e RMV-së është zotuar se do të jetë pjesë dhe partner i këtyre aktiviteteve për të dhënë ndihmesën e saj, aq më tepër për arsye se veprimtaria e saj është kryekëput gjuha shqipe dhe zbatimi i saj zyrtar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në pajtim me përcaktimet e Ligjit të Përdorimit të Gjuhëve. Kjo nënkupton faktin se detyrë dhe imperativ i kësaj agjencie është zbatimi i normës standarde, përkatësisht i drejtshkrimit të saj, duke e bërë çdo ditë gjatë përkthimit dhe lekturimit të akteve, dokumenteve e shkresave të shumta zyrtare. Prandaj, edhe ky libër i Rami Memushajt që vjen në 50 vjetorin e Kongresit të Drejtshkrimit është plotësisht në përputhje me punën dhe vokacionin tonë. Në këtë kuptim, ne e ndjejmë këtë si pjesë tonën, duke e konsideruar si një arritje historike e kombëtare, si kujtesë dhe si dëshmi, por edhe si vizion e angazhim i vazhdueshëm. Në këtë kontekst është e rëndësishme të theksojmë faktin se me anë të drejtshkrimit, ne ndihemi më të bashkuar e më të konsoliduar në aspektin kulturor, arsimor, gjuhësor e kombëtar. Duke folur e shkruar sipas standardit të kësaj gjuhe, ne realisht flasim me një zë të përbashkët, komunikojmë në mënyrë shumë qytetëruese dhe moderne. Pa e zgjatur më shumë, uroj që ky libër të mbetet si një testament gjuhësor për të gjithë shqiptarët, veçanërisht për ne që merremi me zbatimin zyrtar të gjuhës shqipe, si dhe për të gjitha institucionet arsimore, kulturore e shkencore. Ju faleminderit! Shkup, 7 mars 2022  

Post image
Vizitë punë Agjencisë së Ushqimit dhe të Veterinarisë

Mar 8, 2022

Pas vizitës së Agjencisë së Ushqimit dhe të Veterinarisë në muajin tetor 2019, sot u realizua vizitë e re nga ana e drejtorit të AZGj-së, Ylber Sela në kuadër të së cilës kishte takim pune me drejtorin e Agjencisë së Ushqimit dhe të Veterinarisë, z. Nikollçe Babovskin. Në takim drejtori Sela theksoi se është vërejtur ndërprerje në zbatimin e detyrimeve të Ligjit të Përdorimit të Gjuhëve në punën e Agjencisë së Ushqimit dhe të Veterinarisë, se përveç tabelës dhe vulës, të cilat janë ndërruar, mbeten edhe aktivitete të tjera të cilat duhet të bëhen me qëllim harmonizimin me detyrimet ligjore. Drejtori Sela e përshëndeti gatishmërinë për bashkëpunim të drejtorit Babovski dhe e informoi atë se AZGj-ja është e hapur për bashkëpunim me AUV-në në aspektin e ndihmës profesionale për zbatimin e Ligjit të Përdorimit të Gjuhëve, si përkthimin dhe lekturimin e akteve të përgjithshme dhe formularëve, të cilat dalin nga puna vijuese e Agjencisë së Ushqimit dhe e Veterinarisë. Drejtori Babovski theksoi se në institucionin të cilin e udhëheq, mungojnë burime njerëzore për përkthim të dokumenteve zyrtare nga gjuha maqedonase në atë shqipe dhe anasjelltas dhe në këtë drejtim kërkon ndihmë nga AZGj-ja, gjithashtu e falënderoi për qasjen pozitive dhe gatishmërinë për bashkëpunim ndërmjet dy institucioneve. Shkup, 8.3.2022  

Post image
Takim bashkërendues me përfaqësues nga institucionet publike

Mar 3, 2022

Agjencia e Zbatimit të Gjuhës (AZGJ) priti sot të caktuarit e mbi njëqind institucioneve publike të cilët do të merren me promovimin dhe avancimin e zbatimit të Ligjit të Përdorimit të Gjuhëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ky aktivitet bazohet në nenin 19 të këtij ligji që parasheh promovimin dhe ndërmarrjen e masave për avancimin e mëtutjeshëm të tij. Me këtë rast përfaqësuesit e institucioneve patën rastin të dëgjojnë drejtpërdrejt drejtorin e AZGJ-së, Ylber Selën, i cili bëri një prezantim të institucionit përkatës dhe të Ligjit të Përdorimit të Gjuhëve. Më tej, drejtori dha sqarime konkrete rreth kompetencave ligjore që ka Agjencia dhe mënyrën se si ndihmon institucionet shtetërore në përdorimin e gjuhës shqipe, si gjuhë e dytë zyrtare, në shkresat e ndryshme të tyre. Gjatë këtij takimi, përfaqësuesit e institucioneve patën rastin të parashtrojnë pyetje të ndryshme rreth dilemave dhe sfidave me të cilat përballen gjatë punës së tyre zyrtare, ndërkaq drejtori u përgjigj për të gjitha këto në mënyrë të saktë dhe të kuptueshme për të interesuarit. Pjesë e debatit ishin edhe disa aspekte terminologjike me të cilat përballen këta përfaqësues të cilët kanë të marrin përsipër promovimin dhe avancimin e zbatimit të Ligjit të Përdorimit të Gjuhëve. Drejtori Sela kërkoi që të gjithë përfaqësuesit, kurdo që hasin në vështirësi të ndryshme, t’i drejtohen AZGJ-së për këshilla të cilat do t’u ndihmojnë të tejkalojnë çdo vështirësi të tyre. [gallery size="publisher-lg" bgs_gallery_type="slider" bgs_gallery_image_size="full" ids="7922,7925,7928,7931,7934"]

Post image
AZGJ-ja vendosi bashkëpunim ndërinstitucional me NP HRMV – Infrastrukturë

Mar 2, 2022

Pas vizitës së javës së kaluar Hekurudhave të Republikës së Maqedonisë së Veriut Transport SHA – Shkup, drejtori i Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës (AZGJ), Ylber Sela, sot e vizitoi edhe Ndërmarrjen Publike të Infrastrukturës Hekurudhore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ku kishte vizitë pune me z. Hari Llokvenecin, drejtor i përgjithshëm i ndërmarrjes publike dhe me z. Nevzat Mamutin, ndihmësdrejtor për punë të përgjithshme. Vizita u realizua me nismë të drejtorit Sela, për shkak të këqyrjes së gjendjes rreth zbatimit të Ligjit të Përdorimit të Gjuhëve në punën e ndërmarrjes publike, si dhe shqyrtimit të mënyrave për bashkëpunim në interes të realizimit dhe zbatimit të shpejtë të detyrimeve ligjore. Drejtori Llokvenec e informoi drejtorin Sela rreth aktiviteteve të ndërmarra të deritanishme, përditësimit të planifikuar të faqes zyrtare të internetit të ndërmarrjes për shkak të qasjes tek informatat edhe në gjuhën shqipe, si dhe aktivitetet e planifikuara për përshtatjen gjuhësore të infrastrukturës hekurudhore në komunat ku së paku 20% të qytetarëve e flasin gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare, si dhe në Shkup. Njëkohësisht, theksoi se pret ndihmë profesionale nga AZGJ-ja në pjesën e terminologjisë gjuhësore dhe të lekturës. Drejtori Sela theksoi se ndërmarrja publike mund të presë nga AZGJ-ja mbështetje të plotë dhe që është e hapur për bashkëpunim në çdo kohë, në interes për qytetarët si shfrytëzues të transportit hekurudhor. Shkup, 1.3.2022  

Informacion kontakti
  • rr., “Filipi i Dytë i Maqedonisë” nr. 11, kati i 3-të
    Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

  • Phone number
    02 312 1731
  • Email
    info@apj.gov.mk