Post image
Intervistë për TV 21: Ankesa të shumta për shtrembërimin e shqipes, Sela: Vonesa e formimit të Inspektoratit shkakton pengesa

Jul 19, 2019

Çdo ditë vijnë ankesa dhe kërkesa nga institucionet dhe qytetarët për shtrembërimin dhe mospërdorimin e drejtë të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve. Kështu u shpreh drejtori i Agjencisë për Zbatimin e Gjuhës, Ylber Sela. Duke përmendur kompetencat e Agjencisë, Sela tha se edhe pse kanë kaluar 6 muaj që kur ka hyrë ligji në fuqi ende nuk ka ligj për Inspektorat dhe kjo krijon dilema te qytetarët për kompetencat e agjencisë dhe inspektoratit. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=nTvwczemxmM[/embed] “Neni 20 e thotë shumë qartë që për monitorimin e zbatimit të plotë dhe të përpiktë të dispozitave të këtij ligji që kanë të bëjnë me përdorimin e gjuhëve, formohet inspektorat për përdormin e gjuhës. Do të ishte e udhës që Inspektorati të krijohet sa më shpejti sepse në bëjmë tani punë të dyfishtë, sepse njerëzit nuk e kanë lexuar ndoshta ligjin dhe kanë dilema dhe drejtohen menjëherë të Agjencia pse nuk është bërë kjo e kështu me radhë dhe ne mandej për t’i mbuluar të gjitha kritikat, dalim dhe bëjmë punë që nuk i kemi në kompetencë tonë”, tha drejtori i Agjencisë për Zbatimin e Gjuhës, Ylber Sela. Sela thotë se ka institucione që nuk shprehin vullnet për zbatimin e ligjit për përdorimit të gjuhëve sepse shfrytëzojnë mungesën e Inspektoratit për inspektim. Ndërsa institucionet ku nuk janë të sigurtë në përkthime t’i drejtohen Agjencisë që t’ju vijë në ndihmë. Po ashtu në vend ka mungesë të kapacitetve se ju drejtohen Tiranës dhe Prishtinës zyrtare për ndihmë me përkthimet që të mos lejohen gabime të mundshme. “Nga përvoja që kemi pasur deri tani gabimet bëhen nga përkthyes të cilët nuk janë adekuat, pra nuk janë përkthyes të diplomuar. Nga ana tjetër mospërdorimin i gjuhës shqipe si zyrtare ka bërë që njerëzit janë mësuar me atë logjiken me shumë fjalë maqedonase, përkthimi i drejtëpërdrejtë dhe nga ana tjetër ka edhe përkthime që bëhen të qëllimshme të cilët shkaktojnë huti dhe nervozizëm tek qytetarët”, deklaroi Ylber Sela, drejtor i Agjencisë për përdorimin e ligjit për gjuhët. Ndërsa nga Ministria e Drejtësisë e cila është përgjegjëse për përpilimin e ligjit për Inspektorat shtetëror thonë se ligji është në proces të harmonizimit institucional dhe se propozim-ligji është publikuar në ENER në fillim të muajit qershor të këtij viti. Për të ndjekur intervistën e plotë mund të klikoni këtu:   https://www.facebook.com/tv21hd/videos/368365447082698/

Post image
Opinion nga Drejtori Ylber Sela: “LARG GJUHËS SHQIPE, LARG TË QENËT SHQIPTAR”

Jul 17, 2019

Çdo kush ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë për të pranuar, kërkuar dhe për të dhënë informata dhe ide në gjuhën e zgjedhur, pa ndërhyrje. Pranimi i lirë i transmetimit tejkufitar, qoftë i drejtpërdrejtë apo nëpërmjet të ritransmetimit apo riemetimit nuk ndalohet në baza të gjuhës. Ushtrimi i kësaj lirie mund t’u nënshtrohet kufizimeve të tilla, që janë në pajtueshmëri me traktatet ndërkombëtare obliguese të të drejtave të njeriut. Këto të drejta kanë të bëjnë me të drejtën e jetës, e cila mbrohet me ligj dhe lirinë e barazinë ndërmjet njerëzve. Këtë e gjejmë në nenin e parë të Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut, këtë e gjejmë në librat fetarë, qoftë edhe në librat e shkencës, artit dhe kulturës, që thuhet se të gjithë njerëzit lindin të lirë e të barabartë në dinjitet e në të drejta. Ata kanë arsye dhe ndërgjegje dhe duhet të sillen ndaj njëri-tjetrit me frymë vëllazërimi! Si qytetar i Republikës së Maqedonisë së Veriut, njoh zhvillimin e këtij shteti multietnik, në çështjet e të drejtave të komuniteteve që i përkasin vendit. Si student i Universitetit të Vjenës njoh të drejtat e njeriut dhe respektimin e të drejtave të tyre, në atë kryeqytet. Studimet e mia të larta janë kryekëput mbi konfliktin në Maqedoni, që opinioni është i njohur për këtë periudhë historike e të dhimbshme, e cila ka lënë gjurmë dhe vazhdon të kujtohet në rast të mosmarrëveshjes mes maqedonasve dhe shqiptarëve, të mosrespektimit të të drejtave dhe ligjeve të miratuara. Pikërisht sot është arritur shumëçka nga faktori politik shqiptar, si mundësia për të qenë i lirë, shqiptari, në këtë shtet, mundësia e çeljes së shkollave shqipe, valëvitja e flamurit në komunat me shumicë shqiptare etj. Këto të drejta çojnë në barazi dhe integritet të shqiptarit, i cili edhe është shtetformues pas konfliktit të vitit 2001. Edhe përskaj kësaj pozite, shqiptari ka “luftuar” edhe më tej për të drejtat e tyre. Dhe pas 17 viteve përpjekje u arrit miratimi i Ligjit për Përdorimin e Gjuhës (që e Flasin së Paku 20 % e Qytetarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut), respektivisht gjuhës shqipe, si gjuhë zyrtare dhe përdorimi i alfabetit të saj në pajtim me ligjin. E thotë vetë Ligji që në të gjitha organet e pushtetit shtetëror në Republikë, institucionet qendrore, ndërmarrjet publike, agjencitë, drejtoritë, entet dhe organizatat, komisionet, personat juridikë që kryejnë autorizime publike në pajtim me ligjin dhe institucionet e tjera, gjuhë zyrtare, krahas gjuhës maqedonase, është edhe gjuha shqipe dhe alfabeti i saj. Këtë nismë e përkrahim të gjithë ne. E këta misionarë shqiptarë, të miratimit të Ligjit, kanë arritur qëllimin e një të drejte të madhe për popullin shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut. E dashamirët e kësaj gjuhe të ëmbël, të dëlirë, që lehtëson komunikimin dhe me alfabetin e saj përfundimin e punëve përmes dokumenteve në administratën shtetërore, duhet të vazhdojnë misionin e miratuesve të Ligjit dhe të rilindasve, të të parëve tanë. Prandaj, për realizimin e qëllimeve të këtij ligji, për promovimin, mbrojtjen dhe zbatimin e barabartë të gjuhës zyrtare shqipe u themelua Agjencia për Zbatimin e Gjuhës, si përgjegjëse për standardizimin dhe përdorimin e gjuhës shqipe dhe ndihmesë për mbështetjen e institucioneve në shtetin tonë, për zbatimin e Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve. Roli i Agjencisë tashmë është bërë i njohur për opinionin e gjërë, përmes mediave, Kuvendit dhe leximeve legjislative. Edhe pse është kohë e shkurtër miratimi i saj, njëkohësisht vonohet zbatimi i këtij ligji. Prandaj, besoj dhe them se respektimi i dispozitave të këtij ligji ndihmon funksionimin më mirë të shtetit dhe sjell harmoni dhe barazi mes etniteteve. Njëkohësisht, roli i zbatimit të ligjit, ndikon në forcimin e shtetit të së drejtës. Respektimi i drejtë i Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve, pra gjuhës shqipe duhet të flasë në të njëjtën gjuhë, me atë maqedonase (apo evropiane) pasi integrimi aktual i RMV-së kalon vetëm përmes së drejtës, ligjeve dhe përafrimit të tyre me të drejtën evropiane. Prof. dr. Ylber Sela

Post image
Përfaqësues nga Posta e Maqedonisë së Veriut vizituan Agjencinë për Zbatimin e Gjuhës

Jul 10, 2019

Përfaqësues nga Posta e Maqedonisë së Veriut sot vizituan Agjencinë për Zbatimin e Gjuhës me qëllim për bashkëpunim të ndërsjellë rreth respektimit të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve. Nga ana e përfaqësuesve të Postës u tha se duke marrë parasysh ndryshimin e fundit të emrit zyrtar të shtetit, të Republikës së Maqedonisë së Veriut, kanë ndryshuar emrin e institucionit. Dhe me miratimin e Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve në Kuvend, Posta e RMV-së ka marrë masa për zbatimin e tij, duke respektuar rregullat për përkthim të emrit të institucionit, dhe janë në proces të përdorimit të vulave dygjuhësore, në të gjitha vendimet dhe aktet e tjera, si dhe legjislacionet që dalin nga kompetenca e institucionit. Agjencia për Zbatimin e Gjuhës tha se janë në gatishmëri për këshilla dhe për të ofruar ndihmë në lidhje me miratimin dhe zbatimin e masave që sigurojnë përdorimin dhe statusin e barabartë të gjuhëve zyrtare në RMV. Po ashtu, Agjencia ofroi dhënien e rekomandimeve për institucionin për të inkurajuar, mbështetur dhe ofruar zgjidhje afatgjate, të qëndrueshme strukturore dhe një politikë stimulimi për përdorimin e gjuhëve zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Nga ana e Postës së RMV-së u kërkua të unifikohen nocionet administrative në gjuhën shqipe. Për këtë, Agjencia parasheh bërjen e politikave gjuhësore dhe unifikimin e nocioneve administrative në bashkëpunim me ekspertë të fushës dhe institucione gjegjëse brenda dhe jashtë vendit.

Informacion kontakti
  • rr., “Filipi i Dytë i Maqedonisë” nr. 11, kati i 3-të
    Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

  • Phone number
    02 312 1731
  • Email
    info@apj.gov.mk