Post image
Agjencia e Zbatimit të Gjuhës shënon Ditën Ndërkombëtare të Gjuhës Amtare

Feb 21, 2022

Me rastin e 21 Shkurtit – Ditës Ndërkombëtare të Gjuhës Amtare, në hapësirat e Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës së RMV- së, u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë “Gjuha amtare – përfitim civilizues ose barrierë demokratike në shekullin XXI”. Drejtori i AZGJ-së, Ylber Sela, e hapi tryezën me fjalën e tij para të pranishmëve, panelistëve dhe përfaqësuesve të medieve. “Gjuha është aftësi e lindur biologjike, por mësimi i saj është proces i përjetshëm. Është burim i pashtershëm që rrjedh dhe që duhet të kultivohet, të përmirësohet dhe të kujdesemi për pastërtinë e saj. Gjuha amtare jo vetëm simbolizon veçantinë e një populli, e një kulture, një historie, por shërben edhe për bashkimin e njerëzve dhe lidhjen kulturore të brezave që ndërtojnë vlera civilizuese në shoqëri”, tha drejtori Sela. Në vazhdim të fjalës së tij, drejtori Sela theksoi se në këtë datë të rëndësishme shprehim respektin tonë për gjuhën shqipe, si gjuhë zyrtare në nivel institucional dhe gjuhë amtare e shumë qytetarëve në vendin tonë dhe se gjuha amtare dhe përdorimi pa probleme i saj është një e drejtë themelore e çdo individi, e garantuar me akte të shumta ndërkombëtare. Në tryezën e rrumbullakët folën edhe Lulzim Aliu, zëvendësministër i Arsimit dhe i Shkencës; Xhelal Hoxhiq, zëvendësdrejtor i Agjencisë së Realizimit të të Drejtave të Pakicave; Xheladin Murati, pedagog dhe ish-profesor universitar; Begzat Baliu nga Universiteti “Hasan Prishtina” në Prishtinë, Republika e Kosovës; Manjola Lumani nga Universiteti “Aleksandër Moisiu” në Durrës, Republika e Shqipërisë; Sejdi Gashi nga Instituti Albanologjik i Prishtinës, Republika e Kosovës; Ajten Hajdari-Qamili nga Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, si dhe Liljana Pandeva nga Agjencia e Zbatimit të Gjuhës e RMV-së. [gallery size="publisher-lg" bgs_gallery_type="slider" bgs_gallery_image_size="full" ids="7684,7687,7690,7693,7696,7699,7702"]

Post image
Tryezë e Rrumbullakët

Feb 21, 2022

Të nderuar të pranishëm,Është nder dhe kënaqësi e madhe që e pranuat ftesën për të qenë pjesë e tryezës së sotme, e cila mbahet në kuadër të shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Gjuhës Amtare.Ashtu si vitin e kaluar edhe këtë vit sërish e shënojmë këtë ditë të rëndësishme, 21 shkurtin, e cila është shpallur nga UNESCO-ja si Dita Ndërkombëtare e Gjuhës Amtare.Gjuha është aftësi e lindur biologjike, por mësimi i saj është proces i përjetshëm. Është burim i pashtershëm që rrjedh dhe që duhet të kultivohet, të përmirësohet dhe të kujdesemi për pastërtinë e saj. Gjuha amtare jo vetëm simbolizon veçantinë e një populli, e një kulture, një historie, por shërben edhe për bashkimin e njerëzve dhe lidhjen kulturore të brezave që i ndërtojnë vlerat civilizuese në shoqëri.Republika e Maqedonisë së Veriut, si hapësirë në të cilën ndërthuren shumë gjuhë, kultura dhe religjione, është sinonim i diversitetit gjuhësor që përbën një bashkësi shoqërore të dallueshmërisë.Në këtë kontekst, dallueshmëria e tillë, duhet parë si përfitim dhe jo si pengesë për përparimin shoqëror dhe kohezionin social. Gjuha e arsyes thyen të gjitha barrierat, stereotipet dhe paragjykimet dhe është faktor për ndërveprim ndëretnik.Sigurimi i kushteve për edukimin dhe shprehjen e gjuhës amtare në një mjedis demokratik duhet të jetë gjithmonë në interes të aktorëve shoqërorë, ndërsa sigurimi i respektimit të veçantisë gjuhësore të të gjitha etnive dhe gjuhëve të tyre duhet të jetë një nga prioritetet gjatë zbatimit të politikave gjuhësore. Gjuha amtare dhe përdorimi pa probleme i saj, është e drejtë themelore e çdo individi dhe pjekuria demokratike e një shteti, shihet në mënyrën dhe shkallën e realizimit të kësaj të drejte të garantuar me akte të shumta ndërkombëtare.Sot, e festojmë këtë datë të rëndësishme për të shprehur respektin tonë për gjuhën shqipe, si gjuhë zyrtare në nivel institucional dhe gjuhë amtare e shumë qytetarëve në vendin tonë. Por jo vetëm njohja e gjuhës amtare, por edhe njohja e gjuhës së një bashkëqytetari nga një bashkësi tjetër etnike, kontribuon në kuptim më të mirë, bashkëpunim dhe lidhje më të madhe të kulturave të ndryshme përmes këtij mjeti të rëndësishëm - gjuhës si pasuria më e madhe shpirtërore e njeriut.Më lejoni, zonja dhe zotërinj, në fund të fjalimit tim, t'ju falënderoj edhe një herë për pjesëmarrjen tuaj dhe shpresoj se do të kemi prezantime të rëndësishme dhe diskutim të frytshëm brenda kësaj tryeze.

Post image
AZGJ-ja nis bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Përkthimit në Komisionin Europian

Feb 17, 2022

Si rezultat i përpjekjeve për lidhje ndërkombëtare me institucione dhe organizata të huaja nga fushat e shkencave gjuhësore, përkthimit, interpretimit dhe lekturimit, drejtori i AZGJ-së, Ylber Sela, nisi bashkëpunimin me Drejtorinë e Përgjithshme të Përkthimit në Komisionin Europian. Për këtë qëllim, sot u mbajt një takim online me përfaqësues të drejtorisë, përkatësisht me Xhosefine Hederstroemin, Klaudia de Stefanisin dhe Jovana Stojkovska- Birtanovskën. Takimi ishte një mundësi e shkëlqyer për të prezantuar punën e AZGJ-së para përfaqësuesve të Drejtorisë, për të vendosur komunikimin dhe diskutimin fillestar për çështje me interes të përbashkët. Drejtori Sela falënderoi për mundësinë e takimit dhe i njoftoi bashkëbiseduesit për punën e deritanishme të AZGJ-së, projektet e realizuara, publikimet e përgatitura dhe konferencat e mbajtura shkencore, seminaret dhe trajnimet, si dhe prezantoi projektet e AZGJ-së për vitin 2022, përfshirë fillimin e ciklit të dytë të trajnimeve për përkthyes dhe lektorë; shënimin e Ditës Ndërkombëtare të Gjuhës Amtare, e cila do të mbahet në fillim të javës së ardhshme; promovimin e punimit shkencor në mars të këtij viti, që analizon aspektet juridike të përdorimit të gjuhëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut; trajnimi i përkthimit simultan për përkthyes në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Shkup; projekti për përditësimin e fjalorit dygjuhësh të interpretimit kontekstual VERBIS etj. Drejtori Sela gjithashtu theksoi interesimin e AZGJ-së për të dërguar një pjesë të ekipit të saj të ekspertëve në një vizitë studimore në Bruksel apo Luksemburg, ku ndodhen zyrat e Drejtorisë së Përgjithshme të Përkthimit të Komisionit Europian. Përfaqësuesit e Drejtorisë së Përgjithshme të Përkthimit falënderuan për prezantimin shterues të punës së AZGJ-së, u zotuan për vazhdimin e komunikimit me AZGJ-në, si dhe për të shqyrtuar mundësinë e realizimit të temave që u diskutuan në këtë takim. Shkup, 16.2.2022  

Post image
Vizitë pune Inspektoratit Shtetëror të Tregut

Feb 10, 2022

Drejtori i AZGJ-së, Ylber Sela, sot realizoi vizitë pune në Inspektoratin Shtetëror të Tregut, ku u takua me Aneta Simeska Dimoskën, ushtruese e detyrës së drejtoreshës së inspektoratit. Qëllimi i vizitës ishte të shihet gjendja rreth zbatimit të Ligjit të Përdorimit të Gjuhëve në funksionimin e inspektoratit. Konstatimi i të dyja palëve është se inspektorati është vonuar në zbatimin e detyrimeve nga faza e parë e zbatimit të ligjit, si ndryshimi i vulës zyrtare, vulat katrore, memorandumi i akteve zyrtare etj. Gjithashtu është e nevojshme që formularët zyrtarë që përdoren në punën e inspektoratit të përgatiten në gjuhët zyrtare në mënyrë që të jenë të harmonizuara me rregullat ligjore. Të dy bashkëbiseduesit vlerësuan se ekziston vullneti i kryesisë së re të inspektoratit për të respektuar Ligjin e Përdorimit të Gjuhëve dhe se takimi i tillë është më se i dobishëm, sepse është mundësi për të shkëmbyer qëndrime për çështje të caktuara që rrjedhin nga zbatimi i ligjit. Drejtori Sela dorëzoi një sërë botimesh dhe ofroi mbështetje për përfshirjen e stafit të inspektoratit në programin e trajnimit të përkthyesve dhe lektorëve të zbatuar nga AZGJ-ja, si dhe ndihmë në përkthimin dhe lektorimin e akteve të përgjithshme dhe formularëve, me të cilët vepron inspektorati. Të dyja palët u zotuan për avancimin e mëtejshëm të bashkëpunimit në interes të sigurimit të përmbushjes së plotë dhe të përpiktë të detyrimeve ligjore. Shkup, 9.2.2022  

Informacion kontakti
  • rr., “Filipi i Dytë i Maqedonisë” nr. 11, kati i 3-të
    Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

  • Phone number
    02 312 1731
  • Email
    info@apj.gov.mk